Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ένταξη των παιδιών Ρομά στο σχολείο”, σήμερα θα πραγματοποιηθεί εθελοντική εξέταση από τους γιατρούς του Πανεπιστημίου των Ορέων.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Αλικαρνασσού και θα συμμετέχουν παιδιά Ρομά της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του 3ου & 4ου Δημοτικού Σχολείου.

Οι μαθητές θα εξεταστούν από κινητή οφθαλμολογική μονάδα και παιδιάτρους.

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Πανεπιστημίου λόγω της έλλειψης σχετικών δικαιολογητικών των μαθητών προς τα σχολεία τους.