Σε σώμα συγκροτήθηκαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή του Συνόλου Νυκτών και τοξοτών Οργάνων Κρήτης.

Το Δ.Σ. έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη

1. Πρόεδρος: Γεώργιος Περάκης

2. Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μαυρομανωλάκης

3. Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Κουδουμάς

4. Ταμίας: Αντώνιος Χαραλαμπάκης

5. Μέλος: Παντελής Μπέσης

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Σάββας Νικολιδάκης

2. Γαβριήλ Κοκορόσκος

Η ελεγκτική επιτροπή έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος: Βενετία Τσαγκαράκη-Στιβακτάκη

2. Μέλος: Ευάγγελος Γαργανουράκης

3. Μέλος: Παναγιώτης Καπετάνιος

Καλλιτεχνικός Διευθυντής είναι ο κ. Μιχαήλ Μαρακομιχελάκης.