Τη χρηματοδότηση με 1,5 εκατ. ευρώ προγράμματος που επικεντρώνεται στη διαχείριση των περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με διεργασίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου εξασφάλισε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει τις εργασίες του τον Οκτώβριο του 2013 και ανοίγει νέες προοπτικές όσον αφορά την παρακολούθηση, προστασία και πιλοτική ολοκλήρωση ενεργειών σε παράκτιες πλατφόρμες της μεσογειακής λεκάνης.

«Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην καταγραφή θαλάσσιων εγκαταστάσεων, όπως πλατφόρμων εξόρυξης και τερματικών σταθμών στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment) και πιθανών επιπτώσεων (impact assessment) με βάση συγκεκριμένα σενάρια κινδύνου που θα αναπτυχθούν μέσα από το πρόγραμμα» επισημαίνει η διοίκηση της ΟΛΗ ΑΕ και προσθέτει:

«Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης με σοβαρό σχεδιασμό, ανάπτυξη στέρεων και αποδοτικών συνεργασιών και κυρίως μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, αποτελεί τον κυριότερο πρεσβευτή της χώρας - σε ότι αφορά στους Λιμενικούς Οργανισμούς - στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Έργων ενισχύοντας την εικόνα του και βελτιώνοντας τη θέση του σε ολόκληρη της Λεκάνη της Μεσογείου».

Η πρόταση της ΟΛΗ ΑΕ πρόταση με τίτλο “Risk Assessment Analysis on Offshore Platforms in South East Mediterranean” και Κωδική Ονομασία “RAOP εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης, ENPI, MED, στην οποία συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

Κύπρος: Αρχή Λιμένων Κύπρου (επικεφαλής εταίρος), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου

Ιορδανία: National Centre for Research and Development και University of Jordan/Faculty of Marine Sciences

Ελλάδα: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ

Ισραήλ: Israel Oceanographic & Limnological Research.