Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν χθες από το υπουργείο Μεταφορών η δαπάνη κατασκευής του νέου αεροδρομίου είναι 813 εκατ. ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:

Απαλλοτριώσεις, χωματουργικά 43.070.000 ευρώ

Διάδρομος τροχόδρομοι, δάπεδο 90.560.000 ευρώ

Κτιριακές εγκαταστάσεις 390.270.000 ευρώ

Δίκτυα υποδομής 187.400.000 ευρώ

Οδικό δίκτυο 45.334.000 ευρώ

Περιβάλλων χώρος 50.000.000 ευρώ

Συστήματα ασφαλείας 6.272.000 ευρώΤο χρονοδιάγραμμα

• Δεκέμβριος 2003, κατάθεση τροπολογίας, σύσταση εταιρείας, χωροθέτηση νέου

• 1ο 3μηνο 2004: προετοιμασία διαγωνισμού και δημοσιοποίηση προκήρυξης

• Παράλληλα η Υ.Π.Α. προετοιμάζει την κτηματογράφηση για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις

• Ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών εντός του 2004

• Έναρξη εργασιών 2005

• Χρόνος κατασκευής έργων τέσσερα χρόνια

Σύνολο 812.906.000 ευρώ