Την ενεργοποίηση της πενταμελούς Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΕΔΕΦΔ) ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. H επιτροπή θα αποδέχεται αιτήσεις φορολογούμενων για συμβιβασμό σε υποθέσεις φορολογικών διαφορών άνω των 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου, ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών έχει οριστεί η 1η Δεκεμβρίου.

Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής κατατίθεται στην αρμόδια Εφορία είτε με το δικόγραφο της προσφυγής είτε με ιδιαίτερη αίτηση πριν από την άσκηση της προσφυγής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το νόμο.

Στη συνέχεια διαβιβάζεται με έγγραφο της εφορίας στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της μαζί με το σχετικό φάκελο. Το έγγραφο περιέχει πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και αιτιολογημένες απόψεις της αρμόδιας Εφορίας ή ελεγκτικού μηχανισμού επί των ισχυρισμών του φορολογούμενου που περιέχονται στην αίτηση.

Η Επιτροπή με πράξη του Προέδρου της, καθορίζει ημερομηνία προς συζήτηση της αίτησης, ύστερα από την περιέλευση της αίτησης αυτής στην Επιτροπή. Ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλλει στην Επιτροπή υπόμνημα το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για συζήτηση της αίτησής του.

Το υπόμνημα κατατίθεται με απόδειξη στο γραμματέα της Επιτροπής ο οποίος μεριμνά για την άμεση προσκόμισή του σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.