Σε σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί το πάρκο της Οασης όπως καταγγέλλουν οι μικροί μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Τα παιδιά αναφέρουν ότι:

“Παρόλο που υπάρχουν κάδοι οι άνθρωποι συνεχίζουν να το μολύνουν πετώντας κάτω τα σκουπίδια τους με αποτέλεσμα η εικόνα του να γίνεται όλο και χειρότερη. Αυτή η εικόνα δεν είναι καλή για όσους βρίσκονται καθημερινά στο πάρκο και είναι άσχημη για όλους τους επισκέπτες που επισκέπτονται την Κρήτη”. Προτείνουν τα εξής"

1. Με τη βοήθεια του δημάρχου να οργανώσουμε μια εθελοντική ομάδα για να καθαριστεί το πάρκο.

2. Να ενημερώσουμε τον κόσμο με φυλλάδια και αφίσες.

3. Να τοποθετήσουμε ταμπέλες στο πάρκο.