Στα 7,246 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το τετράμηνο Ιανουάριος - Απρίλιος 2011 έναντι στόχου 6,924 δισ. ευρώ και ενώ το αντίστοιχο τετράμηνο πέρυσι ανερχόταν σε 6,371 δισ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι το έλλειμμα του πρώτου τετραμήνου του 2011 κινείται σύμφωνα με τους στόχους του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο σκέλος των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση ύψους 1,867 δισ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί για το τετράμηνο, ενώ μικρή υπέρβαση 180 εκατ. παρουσιάζεται στο σύνολο των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού συγκριτικά με τους στόχους.

Έτσι τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι του στόχου κατά 1.265 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 942 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,473 δισ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010, κατά 9,1% που οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά το τρέχον έτος, λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στις αυξημένες επιστροφές φόρων, λόγω τακτοποίησης εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι αυξημένα κατά 110.6% ή κατά 331 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,6%. H αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. ευρώ για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 480 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα οι πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν τον κυριότερο δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος της προσπάθειας για τον περιορισμό των δαπανών είναι μειωμένες κατά 0,8% ή κατά 128 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 42,5% ή 980 εκατ. ευρώ.