Μια καταγγελία για την απόρριψη υποψηφιότητας διδάσκοντα στο ΤΕΙ Κρήτης διερευνά το υπουργείο Παιδείας. Σε επιστολή του υφυπουργού Ιωάννη Πανάρετου προς τη διοίκηση του ιδρύματος αναφέρεται:

“Παρακαλούμε, εκ νέου, όπως προβείτε άμεσα στην αναλυτική ενημέρωση της ενδιαφερόμενης για το θέμα της απόρριψης της υποψηφιότητάς της για τη θέση του Εργαστηριακού Συνεργάτη στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής του Ιδρύματος σας, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την απάντησή σας επί του εν λόγω θέματος στην υπηρεσία μας, για το οποίο (θέμα) εξακολουθούμε-παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση προς το ίδρυμα σας του υπ’ αριθμ. α) πρώτου σχετικού εγγράφου μας- να μην έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντηση”.