Μετά τον Ιούνιο και το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του έτους η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων Διασποράς στην αμερικανική αγορά.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχει καταθέσει ήδη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ αίτηση εισαγωγής των ομολόγων Διασποράς και αναμένει τις σχετικές εγκρίσεις μέχρι το τέλος Μαΐου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων Διασποράς μετά τον Ιούνιο, ενώ όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης η πρώτη έκδοση ομολόγων Διασποράς θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2011.

Προβλέψεις τοποθετούν στα 1,5 δισ. ευρώ το πόσο που θα μπορούσε να αντλήσει η Ελλάδα από συνδυασμένες εκδόσεις ομολόγων της Διασποράς.

Θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήσεων στις Εποπτικές Αρχές του Καναδά και της Αυστραλίας. Σε κάθε περίπτωση οι νομοθετικές διαδικασίες δεν είναι ίδιες καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει διαφορετικές απαιτήσεις από τις αντίστοιχες Αρχές του Καναδά και της Αυστραλίας.