Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων ανακοίνωσε ότι προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, από 29 Απριλίου αυξάνονται τα επιτόκια καταθέσεων έως και 0,35%. Συγκεκριμένα, αυξάνεται το επιτόκιο του Τρεχούμενου Λογαριασμού Cash Manager, του Τρεχούμενου Λογαριασμού Winbank Direct, του Ταμιευτηρίου Πολυτέκνων σε όλες τις κλίμακες καθώς και του Εμπορικού Λογαριασμού, του Πολυμορφικού Λογαριασμού και του Λογαριασμού Αγροτικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κλίμακες. Επίσης, αναπροσαρμόζονται τα επιτόκια επιχειρηματικών χορηγήσεων και συγκεκριμένα το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων στο 8,90%, το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων στο 8,50% καθώς και το βασικό επιτόκιο μεσομακροπρόθεσμων χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) στο 9,20%.

Τέλος, από 3 Ιουνίου 2011 αυξάνονται τα βασικά επιτόκια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης κατά 0,25 μονάδες.