Καθαρή εισροή 68 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η καθαρή εκροή κεφαλαίων κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθε στο δίμηνο σε 208 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή εισροή κεφαλαίων μη κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα έφθασε τα 68 εκατ. ευρώ.

Αν και το ποσό αυτό είναι ισχνό καθώς αντιστοιχεί σε άμεσες επενδύσεις 34 εκατ. ευρώ σε μηναία βάση δεν είναι και απογοητευτικό, καθώς στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2010 είχε σημειωθεί καθαρή εκροή (αποεπένδυση) κεφαλαίων μη κατοίκων ύψους 43 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο δίμηνο 2011 σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 131 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εισροής 1,26 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.