Σοκ χθες στους οικονομικούς αλλά και πολιτικούς κύκλους από το ηχηρό ναυάγιο της προσπάθειας για συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha Bank. Οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για τη δημιουργία ενός τραπεζικού κολοσσού στην Ελλάδα, κατέρρευσαν ύστερα από την απόρριψη της πρότασης της Εθνικής από το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank.

Ο πραγματικός λόγος της απόρριψης είναι το γεγονός ότι η θέση της Alpha στο νέο σχήμα θα ήταν 29% έναντι 71% της Εθνικής, ενώ η ίδια σχέση, αν η συγχώνευση είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, θα διαμορφωνόταν στο 39% με 61%.