Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στα τέσσερα, συνολικά,

Τμήματα των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης που λειτουργούν στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για τα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (250 ωρών), Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις (250 ωρών), Πολιτισμός - Τουρισμός - Περιφερειακή Ανάπτυξη (250 ωρών) και Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα (125 ωρών).

Για όλα τα παραπάνω προγράμματα απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και η συμμετοχή σε αυτά είναι δωρεάν.

Οι διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης είναι τριάντα (30) σε κάθε τμήμα μάθησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκπαιδευομένων υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης γίνεται δημόσια και ανοιχτή κλήρωση.

Πληροφορίες στο Περιφερειακό στέλεχος ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. Ηρακλείου, κ. Αγάπη Περυσινάκη.

Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός, Δημαρχείο Ν.Αλικαρνασσού, Ημιυπόγειο, Γραφείο Νο.1, Τηλ.: 2810-223125

Ιστοσελίδα:

www.keeenap.gr/keeenap