Το «πράσινο φως» για την ένταξη στο σχέδιο πόλης μιας σημαντικής περιοχής του Δήμου Γαζίου που αναμένεται να εκτονώσει ένα μεγάλο μέρος των ισχυρών πολεοδομικών πιέσεων που δέχεται σηματοδοτεί η υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση μελέτης πολεοδόμησης της «Χαλέπας Κεφαλογιάννη». Η υπογραφή για την ανάθεση του έργου στους ανάδοχους μελετητές ΑΚΤ Μελετητική Ο.Ε – Πολυδάκης Εμμανουήλ – Χατζηβασίλης Χαράλαμπος - Σταρίδας Σπυρίδων -Γκουβάτσου Ελένη (που επελέγησαν έπειτα από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό) έγινε προχθές στο δημοτικό κατάστημα Γαζίου από το δήμαρχο Γιώργο Μαρκογιαννάκη. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 386.287.466 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και προβλέπει μεταξύ άλλων εκτός από την κτηματογραφική αποτύπωση, την εκπόνηση γεωλογικής και πολεδομικής μελέτης, όπως επίσης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.
Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος κ.Μαρκογιαννάκης, η συγκεκριμένη μελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτοχρηματοδότησης των πολεοδομήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3044/2002 άρθρο 10 παρ.2α και σύμφωνα με την ΚΥΑ 5494/4-2-2004 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις εισφορές των ιδιοκτητών με την εγγύηση του Δήμου Γαζίου.
Ο δήμαρχος Γαζίου σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι «αυτή η πρωτοπόρα διαδικασία της αυτοχρηματοδότησης του Ν. 2508/1997 που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της πολεοδόμησης της περιοχής «Χαλέπα Κεφαλογιάννη», έχει υιοθετηθεί και για τις άλλες οκτώ περιοχές του Γ.Π.Σ. Γαζίου ώστε με γρήγορους ρυθμούς να ολοκληρωθούν οι πολεοδομήσεις όλων των περιοχών του Δήμου Γαζίου.
Πρακτικά αυτό σημαίνει την αρχή του τέλους του προβλήματος των αυθαιρέτων κτισμάτων στον Δήμο Γαζίου, αφού με τις γρήγορες πλέον διαδικασίες του Ν.2508/1997 απαλλαγμένοι από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των δημοσίων υπηρεσιών που δεν είχαν εφαρμόσει ξανά τον συγκεκριμένο νόμο και χωρίς τις καθυστερήσεις από τις ενστάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα ολοκληρωθούν άμεσα οι πολεοδομήσεις όλων των περιοχών του Δήμου Γαζίου».
Όπως είναι γνωστό, η περιοχή της «Χαλέπας Κεφαλογιάννη» του Δήμου Γαζίου είναι μία ιδιαίτερα προνομιακή περιοχή κυρίως λόγω θέσης αλλά και επειδή έχει προστατευθεί από αυθαίρετη δόμηση. Το γεγονός αυτό διευκολύνει σημαντικά τους μελετητές και τον δήμο στο δημιουργήσουν ένα άρτιο και σύγχρονο δομημένο περιβάλλον.
Οι κοινόχρηστοι χώροι (πάρκα, πλατείες, κλπ), καθώς και οι κοινωφελείς χώροι (σχολεία κ.α) που θα προκύψουν από την πολεοδόμηση της περιοχής, την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική και θα αναβαθμίσουν συνολικά την ευρύτερη περιοχή του Γαζίου - Αγ.Μαρίνας- Αμμουδάρας. Αναμένεται επίσης ότι η υλοποίηση της πολεοδόμησης θα εκτονώσει σημαντικό μέρος της οικιστικής πίεσης για πρώτη κατοικία, που δέχεται ο Δήμος Γαζίου τα τελευταία χρόνια.