Την πρόσληψη 121 εκπαιδευτικών ως αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου ανακοίνωσε, για το σχολικό έτος 2010-11, το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από 8 μέχρι 11 Νοεμβρίου 2010.
Στην Κρήτη διορίστηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
Παυλάκη Χαρίλεια τ. Αποστ. (Ηράκλειο), Τσαταλμπασόγλου Αννα τ. Δημ. (Ηράκλειο), Γαλανάκη Μαρίνα τ. Οδυσ. (Ηράκλειο), Ανεζάκη Αγλαΐα τ. Στυλ. (Χανιά), Ράπτη Ευμορφία τ. Γεωργ. (Ηράκλειο), Χατζάκη-Πετειναράκη Χαρίκλεια τ. Δημ. (Ηράκλειο), Φραγκιαδάκη Γεωργία τ. Στυλ. (Ρέθυμνο), Περογιαννάκη Αικατερίνη τ. Κωνστ. (Ηράκλειο), Παπαχρήστου Χαρίκλεια τ. Ανδρ. (Ρέθυμνο), Χατζημιχαήλ Αννίκα τ. Παντ. (Χανιά)
Κιούση Αναστασία τ. Δημ. (Χανιά).