“Στον αέρα” έχει βγάλει ο Δήμος Ηρακλείου μια μεγάλη εργολαβία που αφορά στο κτήριο της Πλατείας Δασκαλογιάννη προκειμένου να γίνουν μια σειρά από συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτηρίου. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 1.537.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στις 23 του μήνα στο Δήμο Ηρακλείου.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οι οποίες συμπληρώνουν και τροποποιούν ορισμένα τμήματα του κτηρίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η λειτουργικότητα του σε σχέση με τις κύριες χρήσεις των χώρων του. Ειδικότερα, στην μελέτη του έργου, προβλέπονται κυρίως τα εξής:
Η διαμόρφωση των όψεων του κτηρίου.
Η κατασκευή του Η/Μ εξοπλισμού προκειμένου αυτός να καταστεί φιλικότερος προς το περιβάλλον.
Η τροποποίηση στοιχείων της κατασκευής προκειμένου το κτήριο να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής και του Δημοτικού Ωδείου.
Η διαμόρφωση των χώρων γύρω από την υπόγεια βυζαντινή δεξαμενή του κτηρίου. Η διαμόρφωση των υπόγειων χώρων των υποσταθμών στο κτήριο.