Της Πέλλας Λασηθιωτάκη

1,3 δισ. το συνολικό πρόστιμο
347,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα για τη χώρα
578,5 εκατ. ευρώ το σύνολο των προστίμων για τα 19 κράτη-μέλη
54,702 εκατ. ευρώ το πρόστιμο για το πλαφόν στρεμματικής ενίσχυσης σουλτανίνας
50,166 εκατ. ευρώ αφορά τους πλημμελείς ελέγχους στα αιγοπρόβατα της Κρήτης και άλλων περιοχών

Τη…μερίδα του λέοντος στα πρόστιμα για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων κατέχει και πάλι η χώρα μας, που καλείται να καταβάλει 347,47 εκατ. ευρώ σε σύνολο 578,5 εκατ. από τα 19 κράτη μέλη. Κι αυτό αποτελεί μέρος του συνολικού προστίμου της τάξεως των 1,3 δισ. ευρώ το οποίο ως γνωστό θα κληθεί να πληρώσει η Ελλάδα.
Από το ποσό αυτό, τα 54,702 εκατ. ευρώ αφορούν στο περίφημο πλαφόν στρεμματικής ενίσχυσης σουλτανίνας το οποίο μειωνόταν κάθε χρόνο χωρίς, σύμφωνα με την Ε.Ε., να υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για πραγματικές ζημιές. Επίσης, ποσό ύψους 50,166 εκατ. ευρώ αφορά στους πλημμελείς ελέγχους στα αιγοπρόβατα της Κρήτης και άλλων περιοχών της χώρας.
Γενικά, το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων επιβάλλεται στη χώρα μας επειδή δεν έχει αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επιδοτήσεων.
Η απόφαση πάρθηκε χθες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο Εγγυήσεων, στην οποία προχωρεί η Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προβλέπεται ότι τα ποσά αυτά θα επιστραφούν από τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Υπενθυμίζεται ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.
Σχολιάζοντας την απόφαση της Επιτροπής για όλα τα κράτη μέλη ο αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη επίτροπος Ντάτσιαν Σιόλος δήλωσε: «Εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο επί των γεωργικών δαπανών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται συνετά».
Αναλυτικότερα για την Ελλάδα θα ανακτηθούν 54,702 εκατ. ευρώ στον τομέα των οπωροκηπευτικών . Πρόκειται για διορθώσεις όσον αφορά τις σταφίδες λόγω μειώσεων στην ελάχιστη απόδοση, ειδίκευσης των αμπελοτεμαχίων,αναποτελεσματικότητας του αμπελοοινικού μητρώου και αδυναμιών σχετικά με τη διαχείριση του καθεστώτος και τον έλεγχο για τα οικονομικά έτη 2003-2007.
Θα ανακτηθούν ακόμη 19,761 εκατ. ευρώ στον καπνό. Πρόκειται για παραδόσεις καπνού μετά τις προθεσμίες που προβλέπονται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις, εσφαλμένη έγκριση των πρώτων μεταποιητών και μεταβίβαση συμβάσεων καλλιέργειας μεταξύ πρώτων μεταποιητών για το οικονομικό έτος 2006.
Επίσης θα ανακτηθούν 3,97 εκατ. ευρώ για ελλιπείς ελέγχους όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου για τα οικονομικά έτη 1999-2001 (συνέχιση προηγούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που ακυρώθηκε από το Δικαστήριο με χαμηλότερη κατ΄αποκοπή διόρθωση).
Θα ανακτηθούν παράλληλα 50,166 εκατ. ευρώ για πριμοδοτήσεις ζώων και ειδικότερα για τη μη μείωση ενισχύσεων λόγω μη εκπλήρωσης των κτηνοτροφικών απαιτήσεων όσον αφορά την τήρηση μητρώων προβατοειδών, ελλείψεις στους επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων κινδύνου για τους ελέγχους σχετικά με τις συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις στις μειονεκτικές περιοχές για τα οικονομικά έτη 2004 έως 2006.
Θα ανακτηθούν 210, 913 εκατ. ευρώ για στρεμματικές ενισχύσεις και ειδικότερα για ανεπάρκειες του ΣΑΑ-ΣΓΠ και ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους για το έτος 2006 όσον αφορά τις δαπάνες στρεμματικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης.
Θα ανακτηθούν 4,168 εκατ. ευρώ για ανεπαρκή τεκμηρίωση και ελλείψεις στους ελέγχους που διενεργήθηκαν, ελλιπείς οδηγίες ελέγχου, μη επιβολή κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης και μη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου για το έτος 2005.
Στο δημοσιονομικό έλεγχο θα ανακτηθούν 3,778 εκατ. ευρώ για εκπρόθεσμες πληρωμές, υπέρβαση των δημοσιονομικών ανωτάτων ορίων, κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης και μη επιλέξιμες δαπάνες για το οικονομικό έτος 2007.
Στο δημοσιονομικό έλεγχο επιβάλλεται επίσης διόρθωση 0,012 εκατ. ευρώ για την υπέρβαση των δημοσιονομικών ανωτάτων ορίων το 2008.