Ενενήντα τέσσερα επενδυτικά προγράμματα μέσω του προγράμματος Leader κατατέθηκαν από υποψήφιους επενδυτές, όπως ανακοίνωσε η αναπτυξιακή εταιρεία AKOMM – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ. Η προθεσμία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για το πρόγραμμα Leader έληξε την 1η Νοεμβρίου και τα αποτελέσματα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αναπτυξιακής εταιρείας είναι ικανοποιητικά. Οι υποψήφιοι επενδυτές ενδιαφέρονται για την τυποποίηση – συσκευασία αγροτικών προϊόντων, αγροτουριστικές δράσεις και τον πολιτισμό.
Πιο συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Ψηλορείτης, ο Μύθος εμπνέει τη Ζωή» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», που υλοποιεί η ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α, με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όπως ανακοινώθηκε, η πρώτη δημοσιοποίηση της 1ης προκήρυξης πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου και η τελευταία στις 26 Αυγούστου 2010. Τo συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης των δράσεων που προκηρύχθηκαν ήταν 4.959.550 ?.
Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία και το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη υλοποιείται και ο Άξονας 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ), το αποτέλεσμα της προκήρυξης κρίνεται πολύ ικανοποιητικό αφού υποβλήθηκαν συνολικά 94 επενδυτικά σχέδια με αιτούμενο προϋπολογισμό 14.381.441,01 ? και 8.264.297,51 ? δημόσια δαπάνη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά έχουν εξαχθεί από τους προϋπολογισμούς των προτάσεων όπως έχουν δηλωθεί χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος. Είναι προφανές ότι μετά τον έλεγχο κατά τη φάση της αξιολόγησης τα ποσά αυτά είναι πιθανόν να τροποποιηθούν. Η αναλυτική κατάσταση των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.akomm.gr ή www.leader.akomm.gr
H εταιρία με ανακοίνωσή της ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και ιδιαίτερα τους χορηγούς επικοινωνίας ΕΡΑ δίκτυο – Ρ/Σ Ηρακλείου, Ράδιο Μοίρες 97,1 FM και ΤALOS FM 88,6.