Στον εμπλουτισμό των λιμνοδεξαμενών του Ινίου, της Γέργερης και του Ζαρού με κυπρίνους, προχώρησε χθες η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, παρουσία της νομάρχου Βαγγελιώς Σχοιναράκη που συνοδευόταν από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Οι κυπρίνοι προέρχονται από ιχθυοτροφεία της Ακράτας Πελοποννήσου, και φορέας υλοποίησης του εμπλουτισμού είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου. Συνολικά εισήχθησαν 1.000 κιλά κυπρίνοι και συγκεκριμένα 400 κιλά στη λιμνοδεξαμενή Ινίου, 350 κιλά στη λιμνοδεξαμενή Ζαρού και 350 κιλά στη λιμνοδεξαμενή Γέργερης. Η μεταφορά των κυπρίνων έγινε με ειδικό φορτηγό βυτίο, ακτοπλοϊκώς, μέσω του λιμένα Πειραιά. Η αλιεία των ψαριών αυτών απαγορεύεται με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία εισαγωγής τους στη λιμνοδεξαμενή.