ΟΠΑΠ
Σε αγορά από διακράτηση αναβάθμισε τη σύσταση για τον ΟΠΑΠ η Citigroup αυξάνοντας παράλληλα την τιμή στόχο στα 14,20 ευρώ από 13,50 ευρώ. Οπως σημειώνει ο οίκος η μετοχή έχει πέσει 33% από την αρχή του έτους παρά τη μικρή επίδραση στις δραστηριότητές της από τα οικονομικά προβλήματα. Αποδίδει αυτή την πτώση στην υψηλότερη φορολογία και στις ανησυχίες για επιδρομή της Κυβέρνησης στα ταμειακά διαθέσιμα και στα κέρδη από νέα παιχνίδια. Για πρώτη φορά τα τελευταία δύο έτη αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη κατά 8-11% για την περίοδο 2011-12. Περιμένει τα νέα παιχνίδια να στηρίξουν την κερδοφορία παρά την αδύναμη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παρά την υψηλή φορολογία η απόδοση είναι περίπου στο 12% και ο δείκτης EV/EBITDA στις 3,3 φορές για το 2010.

ATEBANK
Η ΑΤΕbank εναρμόνισε τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, που θεσπίζει ενιαίους κανόνες διαφάνειας, πληροφόρησης και ποιότητας των υπηρεσιών πληρωμών σε όφελος του συναλλακτικού κοινού. Η ΑΤΕbank εναρμόνισε τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, που θεσπίζει ενιαίους κανόνες διαφάνειας, πληροφόρησης και ποιότητας των υπηρεσιών πληρωμών σε όφελος του συναλλακτικού κοινού. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ορίζει συγκεκριμένους κανόνες κατά τη διενέργεια πληρωμών και καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες συναλλαγές: Αναλήψεις ή/και καταθέσεις σε λογαριασμούς πληρωμών (λ.χ. λογαριασμούς μισθοδοσίας, είσπραξης σύνταξης, εξόφλησης τελών ΔΕΚΟ κ.λπ.), εμβάσματα, μεταφορές κεφαλαίων, άμεσες χρεώσεις, συναλλαγές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Από χθες 28/9/2010, εισάχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 604.205.955 δικαιώματα (ΚΥΠΡΔ) της Τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ", συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 28/9/2010 έως και 14/10/2010, με κωδικό ISIN CY0121410118, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος ? 0,57. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 28/9/2010 έως και 21/10/2010.

ΟΜΙΛΟΣ
EUROBANK
Σε διερευνητικό στάδιο για την ίδρυση θυγατρικής τράπεζας στη Ρωσία βρίσκεται η Eurobank Κύπρου, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank κ. Νικόλαου Καραμούζη, σε ομιλία του στη Λευκωσία που οργάνωσε ο όμιλος. Όσον αφορά τη θυγατρική του ομίλου στην Κύπρου, ο κ. Καραμούζης τόνισε ότι η διοίκηση της τράπεζας έχει επιλέξει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της με ταχύτατους ρυθμούς στην Κύπρο, στοχεύει να διπλασιάσει τους επόμενους μήνες το δίκτυο καταστημάτων της και να αυξήσει τις χορηγήσεις της οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.

COCA COLA 3E
Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010, στις 8:30 πμ ώρα Ελλάδας, θα ανακοινώσει η Coca-Cola Τρία Έψιλον τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2010. Η διοίκηση της ςταιρείας θα διενεργήσει τηλε-συνδιάσκεψη (conference call) µε χρηµατοοικονομικούς αναλυτές στις 4:00 µµ ώρα Ελλάδος.

ΑΧΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η Axon Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα κλασματικά υπόλοιπα που αντιστοιχούσαν σε 97 κοινές μετοχές Axon Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών εκποιήθηκαν με επιμέλεια της εταιρείας την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010, μέσω του ΧΑ ΑΕ. Η εν λόγω εκποίηση αφορούσε κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν κατά την εισαγωγή στο Χ.Α. την 9η Αυγούστου 2010 προς διαπραγμάτευση των 20.255.805 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που προήλθαν από μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουλίου 2010 και αφορούσαν ειδικότερα την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,61 ευρώ σε 1,22 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς 1 νέα.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ
Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του Ν. 3556/07 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/05, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι τις συνεδριάσεις του ΧΑΑ στις 22.09.2010, 23.09.2010 και 24.09.2010 προέβη στην αγορά αντιστοίχως: Α. 1.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 240,00 ?. Β. 500 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 120,00 ?. Γ. 16.500 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 3.310,00 ?.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Σε μείωση της τιμής-στόχου για τις μετοχές της ΓΕΚ Τέρνα και της Τέρνα Ενεργειακή προχώρησε η Εθνική Χρηματιστηριακή, σύμφωνα με το Reuters.Ειδικότερα, η εταιρεία μείωσε την τιμή-στόχο για την ΓΕΚ Τέρνα στα 5,5 ευρώ από 8 ευρώ, διατηρώντας την σύσταση "outperform". "Διατηρούμε την σύσταση "outperform " για την ΓΕΚ Τέρνα, αλλά μειώνουμε την τιμή-στόχο στα 5,5 ευρώ λόγω της αύξησης της φορολογίας στην Ελλάδα, των χαμηλότερων προβλέψεων στο κομμάτι της κατασκευής και της ενεργείας και του υψηλότερου χρέους", αναφέρει σε σχόλιό της η χρηματιστηριακή. Η Εθνική Xρηματιστηριακή μείωσε επίσης την τιμή-στόχο για την Τέρνα Ενεργειακή στα 4,8 ευρώ, από 6 ευρώ και άλλαξε την αξιολόγηση σε "outperform" από "neutral", επικαλούμενη τα υψηλά περιθώρια ανόδου της μετοχής, η οποία έχει υποχωρήσει 52% από τις αρχές του έτους.

ΕΔΡΑΣΗ
Την υπογραφή του σχεδίου αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων (MOU) με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών ολοκλήρωσε στις 24/9/2010 η Έδραση - Χ. Ψαλλίδας. Με το ανωτέρω MOU καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας και των θυγατρικών της που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Έδραση αναμένει την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναφορικά με την αίτηση της περί υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/07.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γνωστοποιήθηκε η συγκέντρωση ΜΕΒΓΑΛ και Vivartia Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση ελέγχου της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ από τη Vivartia Συμμετοχών ΑΕ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, της γνωστοποιήθηκε η συγκέντρωση με την οποία, η επιχείρηση Vivartia Συμμετοχών του ομίλου MIG αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της επιχείρησης ΜΕΒΓΑΛ. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι:- Vivartia : κλάδος γαλακτοκομικών και ποτών, κλάδος υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας, κλάδος καταψυγμένων τροφίμων.- ΜΕΒΓΑΛ: κλαδος γαλακτοκομικών και ποτών.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
Ο όμιλος της Findus είναι από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ευρώπη στον χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων, με πωλήσεις που ξεπερνούν σε ετήσια βάση τα 1,1 δισ. λίρες Αγγλίας. Κοντά στην πώληση της "Μπαρμπα Στάθης" φέρεται, σύμφωνα με φήμες της αγοράς, να βρίσκεται η Vivartia. Αγοραστής, κατά πάσα πιθανότητα, πάντοτε κατά τα σενάρια, είναι η βρετανικών συμφερόντων εταιρεία Findus, κολοσσός στο χώρο των κατεψυγμένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με την οποία η Vivartia βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, τίποτα ακόμη δεν έχει κλείσει οριστικά και δεν αποκλείεται να υπάρξει ανατροπή μέχρι την τελευταία στιγμή. Η "Η" επικοινώνησε με το βασικό μέτοχο της Findus, το επενδυτικό κεφάλαιο Lion Capital, ωστόσο η εκπρόσωπός της δεν θέλησε να σχολιάσει σχετικά.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ
Κατά 74,96% καλύφθηκε τελικά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της ΕΛΒΙΕΜΕΚ. Το ποσό που συγκέντρωσε αρχικά ήταν 1,118 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, ύστερα από σχετική απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, 61.456 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στις μετόχους εταιρείες Remco Holdings και τρίτων, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να ανέλθει σε 90,2% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να διαμορφώνεται σε 1,346 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στα Οινόφυτα, καθώς και Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Τάχυ της Θήβας.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε
Η εταιρεία Κρέτα Φαρμ, Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 (ιστ), (ββ) και 21 ν.3556/2007 και 11 της απόφασης της 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι οι κ.κ. Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντίστοιχα, υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 ν. 3340/2005 και 6 παρ.1 (α) (i) της απόφασης της 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβησαν σε πώληση την 22.9.2010, 250.000 και 250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας αντίστοιχα, αξίας 25.000,00 ευρώ και 25.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΥΓΕΙΑ Α.Ε"
Η Εταιρεία "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΥΓΕΙΑ Α.Ε." (στο εξής "η Εταιρεία"), ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι η εταιρεία με την επωνυμία "MARFIN CAPITAL" που δύναται να θεωρηθεί ως συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την 27 Σεπτεμβρίου 2010, απέκτησε 8.138.487 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που συντελέσθηκε μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου σε μετοχές "ΥΓΕΙΑ Α.Ε", συνολικής αξίας ευρώ 7.406.023,17.

INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε
Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/05/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 24/09/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Χρηματιστηριακή", σε αγορά 3.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,11 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.455,26 ευρώ.

SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 27/09/2010 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,55 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.877,20 Ευρώ.