Μέσα στον Οκτώβριο θα ολοκληρωθεί το σχέδιο νόμου για την απλούστευση στις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, ενώ προωθείται και η απλούστευση έκδοσης αδειών τεχνικών επαγγελμάτων (17 που εκπροσωπούν 200 άδειες), με στόχο τόσο την άρση των δυσκολιών που παρουσιάζονται, όσο και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών των συγκεκριμένων επαγγελμάτων.

Επιπλέον, σχεδιάζονται δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, στις οποίες υπάρχει ειδικό χαρτοφυλάκο για δράσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα παραπάνω γνωστοποίησε στο ΔΣ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο Γ.Γ. Βιομηχανίας, Αλ.Φούρλας, ο οποίος ενημέρωσε τον βιοτεχνικό κόσμο για τις δραστηριότητες της γενικής γραμματείας, σε σχέση με τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, τους επιδιωκόμενους στόχους και τα θέματα που επεξεργάζεται η Γραμματεία στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης. Παράλληλα, ανέφερε ότι στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας τίθεται η ενίσχυση των υποδομών ως αναπτυξιακού εργαλείου (υφιστάμενα ΒΙΠΕ, και υπό διαμόρφωση υποδομές σε νέες περιοχές), καθώς και άλλες δράσεις σε σχέση με την καινοτομία πράσινη επιχειρηματικότητα δημιουργία clusters. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Φούρλα στον αναπτυξιακό και το σχέδιο νόμου της διαβούλευσης, το οποίο επανεξετάζεται από το υπουργείο υπό τη νέα ηγεσία του, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των επιδοτήσεων, ως εργαλείου πολιτικής και ποια θα πρέπει να είναι τα ουσιαστικά κίνητρα που θα δοθούν.

Σχετικά με τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο, σημειώθηκε ότι έως 29/1/2010 υποβλήθηκαν τα επενδυτικά σχέδια τα οποία ήδη κατηγοριοποιούνται και αξιολογούνται. Αναφορά έγινε και στα νέα αναπτυξιακά εργαλεία που σχεδιάστηκαν:

* Ταμείο επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ, για δημόσιες δαπάνες μέσω ΕΣΠΑ.

Ο τρόπος της λειτουργίας του, όπως περιγράφτηκε, συνδέεται με προκήρυξη διαγωνισμού από πλευράς διαχειριστού, για τη συμμετοχή των τραπεζών, ώστε να τηρηθεί αναλογία κεφαλαίου 1 προς 2 που θα οδηγήσει σ' ένα λογαριασμό διαθεσίμων 1,5 δισ ευρώ, για δανειοδότηση επενδυτικών σχεδίων, σε δράσεις εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας της επιχειρηματικότητας (Ταμείο γενικής επιχειρηματικότητας) αλλά και ειδικές δράσεις (για εξαιρετικά καινοτόμες επιχειρήσεις, πολιτιστικές επιχειρήσεις, venture capital).

* Ταμείο Jeremie (θα κινείται στην ίδια λογική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

* Ταμείο Jesica. Προσανατολίζεται στην ανάπλαση αστικών περιοχών πόλεων.