Τη μετεξέλιξη του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Μ.Χρυσοχοΐδης, μετά τη συνάντηση που είχε μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

«Η μετεξέλιξη αυτή νοηματοδοτεί το πρίσμα μέσα από το οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη. Το πώς βοηθάμε έμπρακτα την Ελλάδα του αβέβαιου σήμερα για να χτίσουμε την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Με περισσότερη σιγουριά, αυτοπεποίθηση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επενδυτικών εργαλείων» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Ο στόχος μας είναι σαφής: τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία πρέπει να αποτελέσουν εργαλεία χρηματοδότησης της ανάπτυξης, αλλά και στροφής της οικονομίας σε υγιείς και βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες», προσέθεσε.

Το ΕΤΕΑΝ «θα είναι και επενδυτικό ταμείο και ταμείο εγγυήσεων. Δεν θα έρχεται σε άμεση επαφή ή συναλλαγή με τους τελικούς δικαιούχους, είτε αυτοί είναι επιχειρήσεις είτε είναι νομικά πρόσωπα. Θα συν-επενδύει ίδια δανειακά κεφάλαια ή μετοχικό κεφάλαιο, ή εναλλακτικά θα παρέχει εγγυήσεις, ή οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω, επιλέγοντας χρηματοπιστωτικούς ή επενδυτικούς οργανισμούς με ανοικτούς διαγωνισμούς», τόνισε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης εκτιμά ότι τα νέα χρηματοδοτικά μέσα θα κινητοποιήσουν δημόσια δαπάνη από το ΕΣΠΑ, ύψους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, στην περίοδο 2010-2011, ενώ το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με πρόσθετους πόρους το 2012 και το 2013. Ο συνολικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, που θα χρηματοδοτήσουν τα νέα Ταμεία, υπολογίζεται ότι ίσως ξεπεράσουν τα 6 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Οι επενδύσεις αφορούν σε τομείς-κλειδιά για την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως είναι η δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη νέα γενιά, η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, η διαχείριση του περιβάλλοντος, του υδατικού δυναμικού και των απορριμμάτων και η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.