Αύριο το μεσημέρι θα γίνει η συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Νομάρχη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. (εισηγήτρια η Αντινομάρχης κα Δέσποινα Συγγελάκη – Παναγιωτάκη):

Έγκριση προκήρυξης της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης δρόμου Πενταμόδι - Σάρχος - Κρουσώνας» προϋπολογισμού 319.516,82 ? χωρίς Φ.Π.Α. και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.

Έγκριση αποτελέσματος της από 17-12-2008 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Μελέτη Βελτίωσης του δρόμου Πετροκέφαλο – Πενταμόδι» προϋπολογισμού μελέτης 48.872,53 ? με Φ.Π.Α.

Κρίση της από 19-07-2009 ένστασης της σύμπραξης: 1)Ανδρέας Καραβασίλης – Γεώργιος Τσακούμης & ΣΙΑ Ε.Ε. διακρ. τίτλος ΑΚΚΤ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 2)Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος του Ιωάννη, 3)Πολυχρονιάδης Γεώργιος του Μαργαρίτη, 4)Δημογιάννης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, 5) Γαβρηϊλίδης Γεώργιος του Δημητρίου, 6) Σπυρίδης Α. – Κουτάλου Β. Ο.Ε. διακρ. τίτλος ΥΕΤΟΣ Ο.Ε. 7)Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ 8)Μακρής Δημήτριος του Μιχαήλ και 9)Τζακίρης Σταύρος του Σωτηρίου κατά του πρακτικού I της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης δρόμου από την περιοχή της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα έως την Ρογδιά».

Β. (εισηγήτρια η κα Άννα Βασιλάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού):

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α.Η. και τoυ Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση κεντρικών οδών – πλατειών οικισμών Βαγιωνιάς – Γκαγκαλών».

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α.Η. και τoυ Δήμου Ρούβα για την υλοποίηση των έργων: α) Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της Γέργερης και υπογειοποίηση καλωδίων και β) Αποπεράτωση έργου «Ύδραυλις» (Διαμόρφωση και εμπλουτισμός με μηχανισμούς υδροκίνησης).

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α.Η. και τoυ Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση / Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων σε τρία δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας».

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α.Η. και τoυ Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ.) για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας Δ. Χερσονήσου».

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α.Η. και τoυ Δήμου Γουβών για την υλοποίηση των έργων: I) «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Πηγών Καρκανιά» II) «Διαμόρφωση Φυσιολατρικής Διαδρομής Κόξαρης» και III) «Τοποθέτηση Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων εντός της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών».

Έγκριση της 2ης τροποποίησης της ΣΑΝΑ 016/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2010.

ΘΕΜΑΤΑ Ν.Ο.Π.Ε.Η.

(Εισηγητής ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Ο.Π.Ε.Η. κ. Δημήτρης Χρονάκης):

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Νομαρχιακού Οργανισμού Πολιτισμού και Επιμόρφωσης (Ν.Ο.Π.Ε.Η.).

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομαρχιακού Οργανισμού Πολιτισμού και Επιμόρφωσης (Ν.Ο.Π.Ε.Η.).

Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα παρακάτω έργα:

(εισηγητής ο Αντινομάρχης κ. Μιχάλης Αστρινάκης):

«Σύστημα ύδρευσης μείζονος περιοχής πόλης Ηρακλείου», στο Ν. Ηρακλείου.

«Αξιοποίηση αρδευτικής υδρογεώτρησης» στη θέση «Γάγγελος» του Δ.Δ. Βαγιονιάς, Δήμου Γόρτυνας.

«Αξιοποίηση δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης» στο Δ.Δ. Εμπάρου, Δήμου Βιάννου.

«Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Μαύρος Κόλυμπος» του Δ.Δ. Παναγιάς του Δήμου Κόφινα, ιδιοκτησίας Δημητράκη Γεωργίου».

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(εισηγητής ο Αντινομάρχης κ. Μανόλης Πατεμτζής):

Έγκριση σύναψης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Ν.3812/2009).

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (εισηγητής ο Αντινομάρχης κ. Γιώργος Μαρής):

Έγκριση μετακινήσεων.