Της Ιωάννας Μαρίας Γκέρτσου, πειραματικής ψυχολόγου

Υπό την επήρεια του θετικισμού και την πεποίθηση ότι, η συμπεριφορά μαθαίνεται και προκαλείται από αντιδράσεις σε ερεθίσματα, οι συμπεριφοριστές ξεκίνησαν να μελετούν την παρατηρήσιμη και μετρήσιμη συμπεριφορά, που επέτρεπε τον πειραματισμό με τα μέσα της εποχής.

Η μελέτη του εγκεφάλου, αγνοήθηκε αφού – όπως έγραψαν χαριτολογώντας οι μεταγενέστεροί τους – αποτελούσε την παύλα ανάμεσα στο σχήμα “Ερέθισμα – Αντίδραση”. Κατ’ αυτούς, η συμπεριφορά αποτελείται από δομικές μονάδες, όπως αντίστοιχα για τους φυσικούς η ύλη αποτελείται από άτομα, τα οποία συντίθενται για να σχηματίσουν μόρια. Οι μονάδες αυτές εγείρωνται, προκαλώντας συνδέσεις μεταξύ των ερεθισμάτων που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και των αντιδράσεων που παράγει ο οργανισμός. Για τον σχηματισμό των συνδέσεων, απαιτείται η ταυτόχρονη έκθεση σε δύο ερεθίσματα. Τουτέστιν, η εκμάθηση μιας αντίδρασης σε κάτι (πχ., μιας φοβίας για ένα αντικείμενο), ενδέχεται να επιτελείται αποτελεσματικότερα, όταν ο οργανισμός ανταμείβεται θετικά ή αρνητικά για/κατά την εκτέλεση ενός έργου (βλ Θεωρία του Αναγωγιστικού Υλισμού). Ένα από τα κλασσικά συμπεριφορικά πειράματα, είναι αυτό του “Μικρού Άλμπερτ” όπου ο John Watson, κατάφερε να “εμφυτεύσει” το 1920 μια φοβία για τα λευκά ποντίκια σε ένα - εώς τότε - ατρόμητο 11μηνο μωρό. Η φοβία, γενικεύτηκε σε οτιδήποτε άλλο ήταν λευκό και χνουδωτό, αντικείμενο ή ζώο. Τα συμπεράσματα προκάλεσαν αίσθηση, αφού αποτελούσαν για αιώνες πρακτικές πολιτικών και θρησκευτικών γκουρού, δίχως όμως επιστημονική πιστοποίηση. Παραδόξως όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν ανατραπεί. Ο συμπεριφορισμός, είναι μια από τις εγκυρότερες σχολές της Ψ και ενδείκνυται για την εκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία (άγχος, φοβίες..) και την τροποποίηση μιας στάσης / συμπεριφοράς. Κάποιοι υποστηρίζουν, πως ενέπνευσε και την άποψη των γενετιστών, ότι η ανάπτυξη καθοδηδείται και ορίζεται από μονάδες κληρονομικότητας, τα γονίδια. Όμως, μεμονωμένα δεν επαρκεί για την διερεύνηση των νοητικών διεργασιών που έπονται ή προηγούνται της συμπεριφοράς. Ο Τolman (1949), αμφισβήτησε τον συμπεριφορισμό, αποδεικνύωντας με τα πειράματά του, ότι τα ποντίκια ήταν ικανά να μάθουν μια διαδρομή δίχως απαραίτητα την παρουσία κάποιου ενισχυτικού ερεθίσματος, απλούστατα επειδή δημιουργούσαν προοδευτικά, νοητικούς χάρτες! Στις αρχές του 1960, εμπνεόμενοι από την κυβερνητική (τον πρόγονο της τεχνιτής νοημοσύνης, που είχε σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού με βάση τα βιολογικά συστήματα ελέγχου) και την εξέλιξη των Η/Υ οι ψυχολόγοι, έστρεψαν την προσοχή τους στη νοητική συγκρότηση του ατόμου, που παρεμβάλεται στο σχήμα “Ερέθισμα – Αντίδραση”. Εξετάζοντας τις υπολογιστικές λειτουργίες ως πιθανά μοντέλα της ανθρώπινης σκέψης, άρχισαν να διαφωτίζουν τις νοητικές λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα κατά την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, τις νοερές αναπαραστάσεις και την κατανόηση της γλώσσας. Όλα αυτά, είναι διαδικασίες επεξεργασίας πληροφοριών άρα υπολογισμοί. Σύμφωνα με την Υπολογιστική Θεωρία του Νου, ο εγκέφαλος, επεξεργάζεται γλωσσικά νοητικά σύμβολα (όπως πχ., μια αριθμομηχανή χρησιμοποιεί αριθμητικά σύμβολα), κι επιτελεί τέσσερα βασικά βήματα όταν δέχεται μια νέα πληροφορία: (1) Προσλαμβάνει τα αισθητηριακά ίχνη των ερεθισμάτων (2) Αναλύει τη σημασία των πληροφοριών (3) Δημιουργεί πιθανούς τρόπους επίλυσης / απάντησης και (4) εκτελεί μια αντίδραση κι εποπτεύει την ανάδραση. Η αντίληψη, έγινε αντιληπτή ως “η θύρα προς τη νόηση” που με τις υπολογιστικές ικανότητες των αλληλοσυνδεόμενων νευρώνων, επιτρέπει την καταγραφή, την επεξεργασία και τον μετασχηματισμό των προσληφθέντων αισθητηριακών πληροφοριών. Η έστω σε ακαδημαϊκό επίπεδο σύγκριση εγκεφάλου – Η/Υ επέτρεψε, την αποκωδικοποίηση των εσωτερικών νοητικών διεργασιών, την μελέτη αυτής καθαυτής της συνείδησης (δηλαδή της ίδιας μας της φύσης) και την ιλλιγιώδη ανάπτυξη της Ψ και άλλων επιστημών (πχ., ρομποτική), μέσα σε μόνο 50 χρόνια! Σε συνάρτηση με την επινόηση νέων στατιστικών μεθόδων, λογισμικών πειραματισμού, τεστ νοημοσύνης και σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης του εγκεφάλου, όπως η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και η μαγνητική τομογραφία (ΜRI) η Ψ κατέστει μια επιστήμη που κλείνει το μάτι προκλητικά στο μέλλον, προσφέροντας άπειρους τομείς διερεύνησης και εξειδίκευσης, τόσο για τη μελέτη, όσο και για την περαιτέρω συνέχιση της ανθρώπινης διανόησης.

•Επικοινωνία: gkertsou@ics.forth.gr

• Βιβλιογραφία-Περαιτέρω ανάγνωση

Στ., Βοσνιάδου (Επιμ.), Γνωσιακή Επιστήμη η νέα επιστήμη του Νου. Αθήνα: Gutenberg.