Στη Δικαιοσύνη αποφάσισε να προσφύγει η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) κατά του ελληνικού δημοσίου για την αδικαιολόγητη, όπως τη χαρακτηρίζει, καθυστέρηση στην εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος ενίσχυσης των νέων αγροτών.

Ένα και πλέον χρόνο μετά την προκήρυξη του προγράμματος (τέλος Ιανουαρίου 2009) και ακόμα δεν έχουν καθοριστεί , όπως επισημαίνει η ΠΕΝΑ. οι προς ένταξη σε αυτό δικαιούχοι, ούτε έχει καταβληθεί η πρώτη δόση (40%) της κοινοτικής ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης των νέων αγροτών.

«Σήμερα, υπογραμμίζει η ΠΕΝΑ, κανένας νέος αγρότης δεν έχει πάρει στα χέρια του ούτε απόφαση της δημόσιας διοίκησης ότι κρίνεται δικαιούχος ένταξης στο κοινοτικό πρόγραμμα ούτε φυσικά χρήματα, ενώ οι δαπάνες (έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγοράς-ενοικίασης γης, μηχανολογικού εξοπλισμού, μελέτες σχεδίων βελτίωσης εκμετάλλευσης, παράβολα κ.α.) τρέχουν. Για το λόγο αυτό ήδη κυκλοφόρησε στις τάξεις των νέων αγροτών υπόδειγμα εξουσιοδότησης των τοπικών παραρτημάτων της ΠΕΝΑ, αλλά και της ίδιας της Ένωσης, προκειμένου να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη».