Μείωση 21,5% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας τον Οκτώβριο 2009 και ανήλθε σε 3.803,2 κυβικά μέτρα έναντι 4.843,3 κυβικών μέτρων τον Οκτώβριο του 2008.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) η μεγαλύτερη μείωση του οικοδομικού όγκου παρατηρήθηκε στην περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας (55,8%) στο νότιο Αιγαίο

(47%) και στο βόρειο Αιγαίο (33,5%) ενώ αύξηση σημειώθηκε μόνο στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας (8,5%). Σύμφωνα επίσης με την ΕΣΥΕ τον Οκτώβριο 2009 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2008 ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν από τις Πολεοδομίες της χώρας μειώθηκε κατά 17,9% και η επιφάνεια κατά 22%. Το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009 ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε σε 38.614,2 κυβικά μέτρα έναντι 54.246,1 κυβικών μέτρων τον δεκάμηνο 2008 και μειώθηκε κατά 28,8%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις περιφέρειες βορείου Αιγαίου (43,1%), κεντρικής Μακεδονίας (39%) και νοτίου Αιγαίου (38%). Επίσης το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 ο αριθμός των εκδοθεισών αδειών μειώθηκε κατά 15,8% και η επιφάνεια κατά 27,1%.