Απαντήσεις σε σχέση με το θέμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηράκλειου, έδωσε ο υπουργός Πολιτισμού κ. Γερουλάνος, στον βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ηρακλείου κ. Μανώλη Στρατάκη, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τα όσα είχε αναφέρει στο πλαίσιο επίσκεψης του στην πόλη.

Ο κ. Γερουλάνος αναφέρεται για μία ακόμα φορά στην έγκριση της μουσειολογικής και της προκαταρτικής μουσειογραφικής μελέτης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη επαναλειτουργίας του μουσείου.

Ο υπουργός διευκρινίζει πως τα κονδύλια δίνονται από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, ενώ αναφέρει ακόμα πως έχει πραγματοποιηθεί η προμελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μουσείου.

Συγκεκριμένα η απάντηση του κ. Γερουλάνου, έχει ως εξής:

“Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2323/ 9.12.2009 Ερώτησης του βουλευτή κ. Μανόλη Στρατάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/Γ1/Φ21/ΑΜΗ/3781/631/1.9.09 ΥΑ εγκρίθηκε η μουσειολογική και η προκαταρτική μουσειογραφική μελέτη της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηράκλειου, με τον όρο να υποβληθεί στο Συμβούλιο Μουσείων η οριστική μουσειογραφική μελέτη.

Το κόστος της μελέτης αυτής έχει προϋπολογισθεί στις 250.000 ευρώ, ποσόν το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από το Γ’ Κ.Π.Σ. λόγω της λήξεως της προγραμματικής περιόδου. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην πόλη του Ηρακλείου εδώ και χρόνια, εκ του γεγονότος ότι το Μουσείο παραμένει κλειστό, αντέδρασε άμεσα και σε συνεννόηση των αρμόδιων Υπουργείων Πολιτισμού & Τουρισμού και Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξασφάλισαν το ανωτέρο ποσόν από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι).

Οι διαδικασίες για την εκπόνηση της μελέτης ήδη δρομολογούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Μελετών Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Έχει γίνει επίσης προμελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου (ανασκαφή Αγ. Φραγκίσκου), ήδη εγκεκριμένη από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης.

Ως προς το κόστος του έργου της επανέκθεσης, αυτό εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από την εκπόνηση της οριστικής μουσειογραφικής μελέτης, από την οποία θα προκύψουν συγκεκριμένα στοιχεία για τις κατασκευές και τις εν γένει σχεδιαστικές ανάγκες της έκθεσης”.

Απαντήσεις δίνει ο κ. Γερουλάνος και σχετικά με τα ευρύματα στον Τσούτσουρο. Συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει:

“Σχετικά με τη συντήρηση και ανάδειξη των ευρημάτων που προήλθαν από τη σωστική ανασκαφική έρευνα στο σπήλαιο Εινατίας ή Ινατίας Ειλειθύιας στην περιοχή του οικισμού του Τσούτσουρου και στο σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία καταγραφής, φωτογράφησης και συντήρησης τους, με έξοδα του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Αρκαλοχωρίου”.