Σε μια πρώτη επιλογή στελεχών προϊστάμενων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης ο κ.Καρούντζος μέχρι την ανασυγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση του περιφερειάρχη τοποθετούνται:

-Τσουκαλά Αικατερίνη, ορίζεται αναπληρώτρια δ/ντρια στη Δ/νση Περιβάλλοντος – Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης

-Μαυράκης Εμμανουήλ, ορίζεται δ/ντής στη Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης

-Διαλυνά Μανόλια, ορίζεται αναπληρώτρια δ/ντρια στη Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Περιφέρειας Κρήτης

-Παπαδάκη – Μυρωνάκη Αμαλία, ορίζεται τμηματάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού

-Μπαζοπούλου Μιχελέτου Στυλιανή, ορίζεται διευθύντρια στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

-Ελευθερίου Χρύσα, ορίζεται αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΔΙΣΑ

-Πευκιανάκη Στυλιανή, ορίζεται τμηματάρχης στο τμήμα Κοινωνικής Ένταξης στη Δ/νση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Κρήτης

-Σουλαδάκης Εμμανουήλ, ορίζεται τμηματάρχης στο Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της ΔΙΣΑ

-Παπανικολάου Νικόλαος, Δ/ντής ΔΕΣΕ, του ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα στο Γραφείο του γενικού γραμματέα

-Τζανιδάκης Νικόλαος, ορίζεται αναπληρωτής δ/ντής στη Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης

-Μαθιουδάκης Κων/νος, ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στη Γενική Διεύθυνση, του δ/ντη Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Κρήτης

-Γαβαλά Αικατερίνη, ορίζεται αναπληρώτρια δ/ντρια στη Δ/νση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Κρήτης

-Παπαδακάκης Νικόλαος, ορίζεται αναπληρωτής δ/ντής στη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κρήτης

Συλιγάρδος Εμμανουήλ, ορίζεται αναπληρωτής δ/ντής στη Δ/νση Δασών Λασιθίου και τμηματάρχης Προστασίας Δασών στην ίδια Δ/νση

-Κουδουμάς Εμμανουήλ, ορίζεται τμηματάρχης Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δασικού Λασιθίου

-Βολτυράκης Νικόλαος, ορίζεται αναπληρωτής δ/ντής στη Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνης και τμηματάρχης στη Δ/νση Προστασίας Δασών