«Το έργο Καρτερός – Επισκοπή είναι ένα έργο που παραλάβαμε χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό από την αρχή. Εάν δεν αναλαμβάναμε την ευθύνη για τις απαλλοτριώσεις, οι οποίες όμως καθυστέρησαν πάρα πολύ, το έργο αυτό δε θα υλοποιούνταν ποτέ. Φτάσαμε το έργο να έχει ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό και να απομένει ένα κομμάτι, για το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ο εργολάβος. Εμάς μας ενδιαφέρει να ολοκληρωθεί το έργο, δυστυχώς όμως με βάση τη συγκεκριμένη νομοθεσία θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Περάσαμε στις ειδικές προσκλήσεις στις οποίες στην αρχή ανταποκρινόταν ο εργολάβος, και υλοποιούσε συγκεκριμένα τμήματα του έργου, αλλά τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο ο εργολάβος να μην υλοποιεί το έργο, ούτε με τις ειδικές προσκλήσεις. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία (Σουφλιά) σε αυτές τις περιπτώσεις, η οποία όμως δυστυχώς προστατεύει τον εργολάβο και ορίζει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σοβαρό και πρέπει βεβαίως να γίνει από όλους μας κατανοητό» τόνισε η κ.Σχοιναράκη και κατέληξε:

« Οφείλω να τονίσω ότι το μεγάλο πρόβλημα δημιούργησαν οι σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή των απαλλοτριώσεων, οι οποίες ενώ θα έπρεπε να έχουν δοθεί το 2008 δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. στις 24 Απριλίου του 2009 και καταβλήθηκαν το Μάιο, γεγονός που έδωσε τη χαριστική βολή στο έργο. Εξετάζουμε τώρα τη διαδικασία που θα μας απεγκλωβίσει το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Όμως δε μπορούμε φυσικά να ξεφύγουμε των νομικών διαδικασιών (Νόμος Σουφλιά) που διέπουν τους κανόνες για τα δημόσια έργα και είναι συγκεκριμένες. Το να αναλάβει άλλος εργολάβος την υλοποίηση του έργου είναι μια νομική διαδικασία, η οποία όμως έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Βρισκόμαστε τώρα σε αυτήν τη φάση».