Τα δικαιώματα των επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν αεροπορικώς και τα οποία είναι ισχυρώς κατοχυρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Διεθνείς συμβάσεις, υπενθυμίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αφορμή και την αυξημένη κίνηση που αναμένεται τις μέρες των εορτών.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ματαίωσης, ακύρωσης ή καθυστέρησης της πτήσης τους οι επιβάτες δικαιούνται χρηματική αποζημίωση, ανάπαυση, φαγητό ή και επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου τους.

Αν η εταιρεία αρνηθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Κανονισμό 261/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε εκείνοι που αδικούνται μπορούν και πρέπει να απευθύνονται στην ΥΠΑ, αρχικά στον αρμόδιο αερολιμενάρχη και, αν χρειαστεί, στην Κεντρική Υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει να επιλύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες είναι τα εξής:

1 Άρνηση επιβίβασης: Τα ποσά που προβλέπονται ως αποζημίωση είναι τα 250 ? για πτήσεις μικρότερες των 1500 χλμ., 400 ? για πτήσεις από 1500 έως 3500 χλμ., 600 ? για πτήσεις μεγαλύτερες των 3500 χλμ.

2 Ακύρωση πτήσης: Επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, γεύμα, κατάλυμα και επικοινωνιακές διευκολύνσεις. Αποζημίωση ή δυνατότητα μεταφοράς με άλλη πτήση.

3 Μεγάλες καθυστερήσεις: Κατάλυμα, γεύμα και αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 5 ώρες, δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου.

4 Απώλεια ή καταστροφή αποσκευών: Δυνατότητα διεκδίκησης μέχρι 1000 SDR (1SDR=1,18?).

Η γραμμή επικοινωνίας για τις καταγγελίες είναι: 210 8916150, 210 8916193 και fax: 210 8947132.