Πολιτικές σκοπιμότητες διακρίνει πίσω από την απόρριψη των έργων της Νομαρχίας εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης. Αυτό τονίζει σε επιστολή που έστειλε η νομάρχης κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη προς το νέο περιφερειάρχη κ. Θανάση Καρούντζο προτείνοντας ταυτόχρονα την επανάληψη της διαδικασίας ένταξης έργων οδοποιίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Πρόκειται για τρία οδικά έργα που όπως είχε γράψει η “Π” απορρίφθηκαν για ένταξη στο ΕΣΠΑ λόγω του ότι δεν ήταν ώριμα!

“Στις 09/02/2009 εκδόθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1: “Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κρήτης”, η οποία ανακλήθηκε και στις 04/05/2009 εκδόθηκε νέα Πρόσκληση με αλλαγή της μεθοδολογίας αξιολόγησης από συγκριτική σε άμεση αξιολόγηση και διατήρηση όλων των υπολοίπων στοιχείων της προηγούμενης πρόσκλησης” αναφέρει η κ.Σχοιναράκη και τονίζει:

“Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβλήθηκαν, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου τρείς (3) Φάκελοι Προτάσεων για την συγχρηματοδότηση των εξής έργων:

Συνδετήριος Άξονας των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος. Οδικό Τμήμα από διακλάδωση Χερσονήσου έως Οροπέδιο Λασιθίου. Τμήμα ΙΙ: Κόμβος Οροπεδίου – Ποταμιές και τμήμα ΙΙΙ: Αβδού – Κράσι. Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας. Επειδή η πραγματικότητα είναι ότι η ωριμότητα των συγκεκριμένων έργων ήταν και είναι υψηλή σε σχέση με όλες τις προηγούμενες εντάξεις συναφών έργων, ο πραγματικός λόγος μη ένταξης των έργων ήταν ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή είχε πολιτική κατεύθυνση απόρριψης όλων των προτάσεων για υλοποίηση έργων οδοποιίας που δεν είχαν ολοκληρωμένες απαλλοτριώσεις, ερμηνεύοντας τη μη ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που είναι ευθύνη του κράτους, ως κριτήριο αποκλεισμού”

Για την αποκατάσταση του προβλήματος προτείνει η νομάρχης:

Να γίνει άμεσα νέα Πρόσκληση για την υποβολή των παραπάνω Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κρήτης».

Στη νέα Πρόσκληση να αποσαφηνίζεται ότι, η μη κήρυξη και ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού και ότι αντίθετα τμήμα των απαλλοτριώσεων αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.