Τη δημιουργία ενός συστήματος επιτελικής παρακολούθησης των δημόσιων έργων, μελετών και υπηρεσιών, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέππας.

Το σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί μέσω Διαδικτύου, θα περιλαμβάνει τα θεσμικά στοιχεία του έργου, τις βασικές ημερομηνίες του (δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης, παράδοση), τα οικονομικά δεδομένα, την κατάσταση της σύμβασης, την κωδικοποίησή του, καθώς και γενικές πληροφορίες, όπως ανάδοχος, περιβαλλοντικοί όροι κλπ.

«Το όλο σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο 2010 και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαφάνεια» συμπλήρωσε.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2010 και αφού ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις της διαβούλευσης, θα κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή για την θέσπιση νέου συστήματος μελετών και δημοπράτησης των δημοσίων έργων.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο μελετών και εκτέλεσης των έργων έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και ήρθε η ώρα για την αναγκαία αλλαγή του είπε ο κ. Ρέππας.

Η πρώτη φάση της διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 29 Ιανουαρίου, η δεύτερη τέλος Μαρτίου, η τρίτη τέλος Μαΐου και στη συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις.