Την αποκατάσταση των ζημιών στο επαρχιακό, δημοτικό-αγροτικό οδικό δίκτυο του Νομού Ηρακλείου από τις θεομηνίες που έπληξαν το Νομό Ηρακλείου στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη, ζητά η νομάρχης σε επιστολή της προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της η κ. Σχοιναράκη, αναφέρει:

«Κύριε υπουργέ,

Οι θεομηνίες που έπληξαν το Νομό Ηρακλείου στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη δημιούργησαν πολλές ζημιές και ως εκ τούτου προβλήματα βατότητας, τόσο στο Επαρχιακό, όσο και στο Δημοτικό – Αγροτικό Οδικό Δίκτυο.

Κύριε υπουργέ,

Α) Η δαπάνη για την αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000?, σύμφωνα με την καταγραφή των αναγκών από τις τεχνικές μας υπηρεσίες.

Β) Η δαπάνη για την αποκατάσταση του Δημοτικού - Αγροτικού Οδικού Δικτύου των Δήμων του Ν. Ηρακλείου ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 ?, σύμφωνα με την καταγραφή των αντίστοιχων υπηρεσιών των Δήμων του Νομού.

Σας αποστέλλουμε πίνακες και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα των δρόμων και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν».