Δυο συμβάσεις για το έργο «Δρόμος Ρογδιά-Αχλάδα-Φόδελε και Διακλάδωση προς Εθνικό Δρόμο Φάση Γ’» και το έργο «Δρόμος Αγ. Κύριλλος-Γερό Κάμπος» αντίστοιχα, υπέγραψε η Νομάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη .

Για το έργο «Δρόμος Ρογδιά-Αχλάδα-Φόδελε και Διακλάδωση προς Εθνικό Δρόμο Φάση Γ’» -προϋπολογισμού 150.000?- οι εργασίες αφορούν σε χωματουργικές και οδοστρωσίας που θα ξεκινήσουν από το τέλος της εργολαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε μήκος περίπου 500 μέτρων, στην κατασκευή και συντήρηση τεχνικών, όπως τη δημιουργία οχετού και επενδυμένης τάφρου, σε πλήρεις εργασίες ασφαλτικών έργων, καθώς και στην τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας σε μήκος περίπου 200 μέτρων.

Για το έργο «Δρόμος Αγ. Κύριλλος- Γέρο Κάμπος» -συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης της εργολαβίας 150.000?- οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή τεχνικών και συγκεκριμένα επενδυμένης τάφρου σε μήκος περίπου 1.000 μέτρων, σε εργασίες οδοστρωσίας και πλήρεις εργασίες ασφαλτικών έργων, καθώς στην τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας σε μήκος περίπου 200 μέτρων.