Ομάδα εργασίας που θα αναλάβει το συντονισμό του διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς για το αύριο της αμπελουργίας συγκροτεί το παράρτημα Κρήτης του γεωτεχνικού επιμελητηρίου.

Το ΓΕΩΤΕΕ/π. Κρήτης, ανακοίνωσή τους αναφέρει πως η απουσία στρατηγικής, η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η εξάντληση της πολιτικής στην απλή διαχειριστική πρακτική προγραμμάτων και οι παραλήψεις, προσδιόρισαν ουσιαστικά «το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» για τον αμπλελοοινικό τομέα και υποστηρίζει πως εργασίες μελέτες, μέτρα και προτάσεις που κατά καιρούς κατατέθηκαν από το ΓΕΩΤΕΕ και πολλούς άλλους φορείς, και που θα έδιναν μια άλλη προοπτική στον τομέα δυστυχώς αγνοήθηκαν προκλητικά.

«Οι παραλήψεις του κράτους την «ιστορική περίοδο» είχαν ως συνέπεια στην νέα ΚΟΑ να πάρουμε ένα πολύ μικρό πακέτο για μέτρα στήριξης μέσω του Εθνικού Φακέλου. Τα χρήματα που διέθετε η Ε.Ε. προϋπόθεταν και την αντίστοιχη συμμετοχή του Κράτους μέλους όπου δυστυχώς το Ελληνικό κράτος δεν ανταποκρίθηκε στο μέτρο που δικαιούται και απαιτεί η ελληνική αμπελουργία. Έτσι το ποσό του Ελληνικού Εθνικού φακέλου για το 2009 είναι 14,28 εκ. ευρώ ενώ της Ιταλίας και Ισπανίας είναι 238,22 εκ. ευρώ και 213,82 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με το καθεστώς της παντελούς έλλειψης ελέγχων στην αγορά, που επιτρέπουν τις αθρόες εισαγωγές κρασιών τα οποία στη συνέχεια ελληνοποιούνται και διατίθενται στην αγορά ως ελληνικά, δημιουργούν τεράστια αποθέματα. Το γεγονός αυτό και η απενεργοποίηση των παρεμβατικών μέτρων συνθέτουν σήμερα το κύριο πρόβλημα της κρίσης.

Μια κρίση που πληρώνουν οι παραγωγοί (για μια ακόμη φορά). Με τη διαφαινόμενη μάλιστα απροθυμία των οινοποιείων να παραλάβουν σταφύλια (λόγω και των αποθεμάτων τους), οδηγούμαστε ήδη σε τραγικές και εκρηκτικές καταστάσεις.

Σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις δεν μπορεί η πολιτεία και το αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΑΑΤ) να σφυρίζουν αδιάφορα. Οφείλουν να πάρουν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Ποια ηθική μπορεί να δικαιώσει την πολιτική, που αναγνωρίζοντας τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, λαμβάνει μέτρα στήριξης του εμπορίου των αυτοκινήτων ή των κλιματιστικών (στο όνομα μάλιστα του περιβάλλοντος – ίσως και σωστά), και αρνείται ανάλογα μέτρα για ένα πραγματικό παραγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, που σχετίζεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και την ελληνική περιφέρεια;», αναφέρει το ΓΕΩΤΕΕ/π. Κρήτης.

Αιτήματα του Eπιμελητηρίου είναι τα εξής

Ενεργοποίηση παρεμβατικών μέτρων σε σταθερή βάση. Η απόσταξη κρίσης για παράδειγμα πρέπει να ισχύει διαχρονικά.

Στήριξη των παραγωγών με ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Στήριξη όλων των οινοποιείων προκειμένου να μπορέσουν να παραλάβουν το σύνολο της παραγωγής.

Παράλληλα η ΔΕ του Επιμελητηρίου απευθυνόμενη σε όλους τους τοπικούς φορείς, υπενθυμίζει και τονίζει την αδήριτη αναγκαιότητα, να εγκαταλειφθεί άμεσα η συνήθης πρακτική που περιμένει καρτερικά να δημιουργηθεί το όποιο πρόβλημα, για να διεκδικεί (στη καλύτερη περίπτωση) ή και να εκλιπαρεί (στη χειρότερη) στη συνέχεια από το κράτος τη λύση. Υπενθυμίζει και τονίζει την ανάγκη της συνεχούς, σταθερής, επίμονης και αδιάλειπτης διεκδίκησης ενός νέου μοντέλου στήριξης της αγροτικής οικονομίας. Υπενθυμίζει τη στρατηγική της ποιότητας ως το μονόδρομο για την αναζήτηση απάντησης στη κρίση. Υπενθυμίζει τέλος και τονίζει ότι υπάρχουν μέτρα και πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο και που είναι ικανές να αμβλύνουν το πρόβλημα.