Θετικά φαίνεται να αντιμετωπίζει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το αίτημα της ρύθμισης των χρεών σε τράπεζες των αγροτικών οργανώσεων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το αίτημα τέθηκε σε συνάντηση του αρμόδιου υφυπουργού κ. Ν. Λέγκα με το προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ, που έγινε την Παρασκευή. Η ΠΑΣΕΓΕΣ επεσήμανε τα κύρια ζητήματα της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και ζήτησε την ισότιμη αντιμετώπισή τους με τις άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, κυρίως στα ζητήματα της παροχής εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας.

Απαντώντας ο κ. Λέγκας δεσμεύθηκε για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος σε προσεχή ρύθμιση σχετικά με την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου στις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που αντικειμενικά διαθέτουν όρους και προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε επίσης το θέμα της ρύθμισης των οφειλών προς το δημόσιο που αντιμετωπίζουν ορισμένες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών με την προϋπόθεση όμως της συγχώνευσης τους με άλλες υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις. Η ΠΑΣΕΓΕΣ μάλιστα θα καταθέσει στον Υφυπουργό αναλυτική πρόταση για τη ρύθμισή του συγκεκριμένου θέματος.

Τέλος, τέθηκε το θέμα της παράτασης του άτοκου δάνειου προς τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για την συγκέντρωση των δημητριακών έτους 2008. Το αίτημα φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από την πλευρά του Υφυπουργού, το οποίο η ΠΑΣΕΓΕΣ ήδη έχει θέσει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.