Τη θέση της ότι δεν συντρέχει λόγος επίσπευσης της έναρξης των χειμερινών εκπτώσεων του 2009 επαναλαμβάνει η ΕΣΕΕ με επιστολή της στον υφυπουργό Γ.Βλάχο.

Η Συνομοσπονδία μιλά για απόπειρες απαξίωσης του νόμου, επισημαίνει τον κίνδυνο παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού από επιτήδειους και τονίζει ότι καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης στους καταναλωτές μέσα από προτροπές για διενέργεια προεκπτώσεων ή άλλων παρεμφερών πρακτικών. Ειδικότερα στην επιστολή που απέστειλε στον κ. Βλάχο, με αφορμή το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί από ορισμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με πρόωρη έναρξη των εκπτώσεων, η ΕΣΕΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

- Η ΕΣΕΕ σέβεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που καθορίζει σταθερές ημερομηνίες για τη διενέργεια των εκπτώσεων, το οποίο είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου και έχει οδηγήσει στην ανάκτηση της αξιοπιστίας του θεσμού.

- Η ημερομηνία έναρξης των εκπτώσεων δεν είναι δυνατόν ν' αλλάζει σε κάθε περίοδο διενέργειάς τους και ανάλογα με τις επιθυμίες κάποιου ή κάποιων, οι οποίοι προσπαθούν να χρησιμοποιούν το θεσμό προς ίδιον και μόνον όφελος.

- Η αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης δημιουργεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και επιτρέπει σε κάποιους επιτήδειους την παραπλάνησή του.

- Όσον αφορά το 2009, οι εργάσιμες ημέρες της προ των εκπτώσεων περιόδου είναι ελάχιστες και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν ν’ αντισταθμίσουν την απαξίωση ενός νόμου και μάλιστα πρόσφατου.

«Με βάση τα παραπάνω η ΕΣΕΕ επαναλαμβάνει τη γνωστή θέση της, ότι δεν συντρέχει λόγος αλλαγής της ημερομηνίας των χειμερινών εκπτώσεων του 2009, οι οποίες βάσει Νόμου αρχίζουν 15 Ιανουαρίου και διαρκούν έως 28 Φεβρουαρίου».

“Για την ΕΣΕΕ ισχύει ο Νόμος και καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης στους καταναλωτές μέσα από τυχόν προτροπές για διενέργεια προεκπτώσεων ή άλλων παρεμφερών πρακτικών», καταλήγει η ανακοίνωση.