Σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα από 2,10 έως 2,25 ευρώ πωλείται και από τους παραγωγούς της Μεσσηνίας το ελαιόλαδο οξύτητας μέχρι 3 γραμμών. Συγκεκριμένα, οι τιμές ξεκινούν από 2,10 ευρώ το κιλό στη νότια Πυλία και φθάνουν τα 2,25 από το συνεταιρισμό των Γαργαλιάνων. Η τιμή στην οποία αγοράζει η ΕΑΣ Μεσσηνίας είναι 2,20 ευρώ το κιλό.

Στο μεταξύ, όπως ήδη έχει γράψει η «Π» οι τιμές στις οποίες αγοράζουν το ελαιόλαδο οι Ενώσεις του νομού Ηρακλείου είναι 2,10 ευρώ το κιλό και οι ιδιώτες (όταν αγοράζουν) είναι 2,05 ευρώ, πάντα για οξύτητες μέχρι 3 γραμμές. Οι διαφορές μεταξύ Ηρακλείου και Μεσσηνίας, που παρατηρούνται λίγο – πολύ κάθε χρόνο, οφείλονται στο γεγονός ότι οι παραγωγοί της Πελοποννήσου πουλούν κάποιες ποσότητες σε τενεκέ (χύμα στην Αθήνα) με αποτέλεσμα να «εκτονώνεται» σε ένα βαθμό η προσφορά και στο χαμηλότερο κόστος μεταφοράς.

Κι ενώ στο νομό Ηρακλείου η παραγωγική χρονιά βρίσκεται σε εξέλιξη, η συγκομιδή κοντεύει να ολοκληρωθεί σε περιοχές που ξεκίνησαν νωρίς όπως η δυτική, παράλια Μεσσηνία, πολλοί παραγωγοί δεν πωλούν λάδι –«ζεσταμένοι» από την επιδότηση- την ώρα που εκτιμήσεις μιλούν για παραγωγή στο 60% της περυσινής. Πέρυσι ο όγκος παραγωγής ελαιόλαδου ανήλθε σε λίγο πάνω από 40.000 τόνους, οπότε φέτος αναμένεται η σοδειά να κυμανθεί περί τους 24.000 τόνους, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εκτίμηση.Προτάσεις για την έξοδο από την κρίσηΤο Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας απασχόλησε στην τελευταία συνεδρίαση του το θέμα της κρίσης στο εμπόριο του ελαιόλαδου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Θάρρος» της Καλαμάτας. Το Ν.Σ. αποφάσισε μάλιστα να προτείνει δέσμη μέτρων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να βρεθεί διέξοδος στο εθνικό μας προϊόν.

Αναλυτικά, αποφάσισε να προτείνει:

1. Υποστηρικτικά μέτρα οικονομικού χαρακτήρα

-Οικονομική ενίσχυση παραγωγών για απώλεια παραγωγής από διάφορα αίτια επιπρόσθετα των προβλεπόμενων έως τώρα από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

-Πρόβλεψη κονδυλίων για αδιάθετες ποσότητες ελαιολάδου και συγκέντρωση αυτών μέσω των Ενώσεων ώστε να μη μένει το προϊόν αδιάθετο.

-Κατάργηση όλων των παρακρατήσεων επί της επιδότησης του ελαιολάδου.

-Αύξηση του επιστρεφόμενου ΦΠΑ για τιμολόγια πώλησης ελαιολάδου για τους παραγωγούς και επιπλέον αύξηση του επιστρεφόμενου ΦΠΑ για τους πυρόπληκτους παραγωγούς.

-Αύξηση του επιστρεφόμενου ΦΠΑ για τιμολόγια πώλησης ελαιολάδου για τους παραγωγούς και επιπλέον αύξηση του επιστρεφόμενου ΦΠΑ για τους πυρόπληκτους παραγωγούς από τις πυρκαγιές του 2007.

-Αύξηση της επιστροφής του φόρου για το πετρέλαιο, με ποσοστό επί των τιμολογίων πώλησης μαζί με την επιστροφή του ΦΠΑ.

-Συνέχιση των ενισχύσεων και μετά το 2013.

2. Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής

-Μείωση του κόστους παραγωγής της καλλιέργειας μέσω διάχυσης της πληροφόρησης με τεχνογνωσία για την εξασφάλιση της ορθής καλλιεργητικής τεχνικής και την ενσωμάτωση νέων πρακτικών.

-Υιοθέτηση της πρακτικής από κάθε παραγωγό των αναλύσεων εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής ώστε η λίπανση των καλλιεργειών να είναι τεκμηριωμένη, αποτελεσματική και κυρίως οικονομική.

-Προώθηση των συστημάτων καλλιέργειας ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω των οποίων ελέγχεται το κόστος εισροών.

3. Δράσεις διασφάλισης της ποιότητας

-Ενημέρωση και πληροφόρηση σε όλα τα στάδια, από την καλλιέργεια έως την παραγωγή και τη διάθεση του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να είναι διαρκής και επικαιροποιημένη.

-Ενημέρωση των παραγωγών, των ελαιοτριβέων και των τυποποιητών για τις προϋποθέσεις ένταξης στο σύστημα ελέγχου ΠΟΠ με την επέκταση του «ΠΟΠ Καλαμάτα» σε όλο το νομό και σε κάθε περίπτωση, την τήρηση προτύπων ορθής καλλιεργητικής και υγιεινής πρακτικής για τη διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικού προϊόντος.

-Αξιοποίηση των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του μεσσηνιακού ελαιολάδου και διασφάλισή τους μέσω της σύστασης πιστοποιημένης ομάδας γευσιγνωσίας (panel test).

-Θεσμοθέτηση ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού (τόσο κεντρικά αλλά και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και Νομαρχίες) για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου στην εθνική και διεθνή αγορά.

-Αυξημένοι έλεγχοι για την τήρηση της εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας με στόχο τη διακίνηση και την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Να καταγράφεται και να ελέγχεται απόλυτα η διακίνηση του ελαιολάδου.

-Άμεση λειτουργία του Γραφείου Ελαιολάδου και στις δύο Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και στελέχωση και λειτουργία του Εργαστηρίου Πιστοποίησης της Ποιότητας Ελαιολάδου στη Καλαμάτα.

3. Οργανωτικά μέτρα σε επίπεδο νομού για την προοπτική του προϊόντος

-Ανάγκη σύστασης ενδονομαρχιακού φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

-Διεύρυνση και εφαρμογή του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας ανεξάρτητα από τη σύνδεσή του με το πρόγραμμα LEADER.

-Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων με σκοπό την υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος.

4. Δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων του κλάδου της ελαιοκομίας, στην εσωτερική και στις διεθνείς αγορές

-Διοργάνωση μεγάλης εκδήλωσης με διεθνή διάσταση και προσέγγιση πολιτιστική, εμπορική και τουριστική, ώστε να συνδεθεί η Μεσσηνία σε ετήσια βάση με το Ελαιόλαδο και την Ελαιοκαλλιέργεια.

-Οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης και γνωριμίας με το ποιοτικό μεσσηνιακό ελαιόλαδο πρωτίστως της εσωτερικής ελληνικής αγοράς.

-Ενίσχυση της εξωστρέφειας του μεσσηνιακού ελαιολάδου με τη βοήθεια του υπ. Εξωτερικών.

-Αξιοποίηση, προβολή και ενίσχυση με περαιτέρω δράσεις του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.

-Σύνδεση και αξιοποίηση του λαδιού ελαιοπαραγωγής με τον τουρισμό.