«Στροφή» του αγροτικού κόσμου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ. Συγκεκριμένα η Συνομοσπονδία προτείνει να μπορούν κατ΄ εξαίρεση να εγκαθιστούν οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας φωτοβολταϊκούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακόμα και σε εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας.
Με επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτος Καραμίχας στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια, ζητείται να παρασχεθεί κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς όλων των βαθμίδων να εγκαθιστούν και να λειτουργούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ισχύος μέχρι 2 MWp, σε αγροτικά ή αστικά ακίνητα ή σε εκτάσεις κυριότητάς τους ή ακόμα και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών τους, έστω και εάν αυτές βρίσκονται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον αγροτικό κόσμο, οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και μπορούν να προσφέρουν ένα καλό, συμπληρωματικό εισόδημα στις συνεταιριστικές οργανώσεις, επισημαίνεται στην επιστολή του κ. Καραμίχα.
Για το λόγο αυτό ζητείται η τροποποίηση του άρθρου 27 του νομοσχεδίου για τις μορφές ενέργειας, ώστε κατ΄ εξαίρεση να επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.