Να επανεξεταστεί με κοινωνική ευαισθησία το θέμα των μετεγγραφών σπουδαστών από πολύτεκνες οικογένειες που προέρχονται από ΤΕΕ και Εσπερινά Λύκεια ζητά ο Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων Νομού Ηρακλείου από τον υπουργό Παιδείας.

Στην επιστολή του Δ.Σ. του Συλλόγου προς τον υπουργό αναφέρονται τα εξής:

“Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πολυτέκνων και λαμβάνοντας υπόψη τα παράπονα και τα δίκαια αιτήματά τους, προσπαθεί να τα προωθήσει στην Πολιτεία και στους αρμόδιους φορείς για ενημέρωση αλλά και από κοινού προσπάθεια για την επίλυσή τους. Ένα δίκαιο αίτημα που απασχολεί πολλές πολύτεκνες οικογένειες και τα μέλη τους, είναι το ζήτημα των μετεγγραφών των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) οι οποίοι προέρχονται από ΤΕΕ και Εσπερινά Λύκεια.

Ως γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 4 του νόμου 3404/2005, δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή τους από Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλης πόλης σε αντίστοιχα τμήματα που υπάρχουν στον πλησιέστερο τόπο κατοικίας τους.

Θεωρούμε άδικη την αντικατάσταση της παραγράφου 11 του άρθρου 1 ν. 3282/2004 που δεν εξαιρούσε τους φοιτητές που προέρχονταν από ΤΕΕ και Εσπερινά Λύκεια από το δικαίωμα των μετεγγραφών.

Γνωρίζουμε τα οικονομικά προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών αφού αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες και τα οικογενειακά βάρη, ενώ είναι γνωστό ότι η επιβάρυνση του κόστους σπουδών ενός μέλους της οικογένειας σε άλλη πόλη, μακριά από τον τόπο κατοικίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να δίνονται κίνητρα και παροχές από την Πολιτεία στα παιδιά των πολυμελών οικογενειών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης”.

Καταλήγοντας οι πολύτεκνοι γονείς του Ηρακλείου, τονίζουν:

Γνωρίζοντας τις καλές προθέσεις που έχετε για την επίλυση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Παιδεία, θα παρακαλούσαμε να επενεξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το θέμα των μετεγγραφών των σπουδαστών πολυτέκνων που προέρχονται από ΤΕΕ και Εσπερινά Λύκεια ώστε να μπορούν να φοιτούν σε σχολές στο πλησιέστερο σημείο κατοικίας και διαμονής τους χωρίς να επωμίζονται πρόσθετα βάρη.