Την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Μαλίων, τα δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων στα Μάλια, και η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με τα απαραίτητα δίκτυα εκροών για την άρδευση ελαιοδέντρων, χαρακτηρίζει η δημοτική Αρχή Μαλίων, ως μια κορυφαία περιβαλλοντική επένδυση στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, με σχετική ανακοίνωση της, « το όραμα πολλών ετών του δήμου μας έγινε πράξη. Έργα πνοής που προστατεύουν τον υδροφόρο ορίζοντα, τις θάλασσες μας και προσθέτουν μέγιστη άυλη αξία στην τουριστική δράση, λειτουργούν μετά από σκληρή και συνεχή προσπάθεια του Δήμου και της ΔΕΥΑ Μαλίων. Η κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Μαλίων, τα δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων στα Μάλια, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με τα απαραίτητα δίκτυα εκροών για την άρδευση ελαιοδέντρων, είναι ενταγμένα στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτελέστηκαν εμπρόθεσμα. Τα έργα αποχέτευσης που εκτελέστηκαν στα Μάλια περιλαμβάνουν : 4.103 μέτρα κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, δύο αντλιοστάσια, 12.882 μέτρα αγωγών ομβρίων, 16.415 μέτρα ακαθάρτων, 6.000 μέτρα δικτύων εκροών για την άρδευση, μία λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 2.000 κ.ε. και ένα αντλιοστάσιο. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων βασίζεται σε σύστημα παρατεταμένου αερισμού, με μεγάλη αντοχή στις διακυμάνσεις της παροχής και με μεγάλη απόδοση λειτουργίας. Η επεξεργασία λυμάτων γίνεται σε τρίτο βαθμό και τούτο έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα διάθεσης τους μέσω του δικτύου εκροών στην άρδευση ελαιοδέντρων».