Ημερίδα με θέμα “Ηλεκτρονική προσβασιμότητα στην Ελλάδα και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρικής διακυβέρνησης” πραγματοποιείται αύριο Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 9.30 το πρωί στην αίθουσα Ανδρόγεω.

Διοργανωτές είναι το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”, που αποτελεί δράση του ΙΚΠΑ, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) και την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου ιστοχώρου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για πολίτες με αναπηρία τους συλλόγους ΑμΕΑ, τους φορείς πρόνοιας και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις που πραγμα¬το¬ποιήθη¬καν στο πλαίσιο του έργου, οι οποίες στοχεύουν στην οριοθέτηση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου, που αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία των ΑμΕΑ με τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την ανάπτυξη προσβάσιμων διαδικτυακών εφαρμογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν στην υλοποίηση μιας συστηματικής τεχνολογικής παρέμβασης, για την υποστήριξη της προσβασιμότητας και ευχρηστίας στο διαδικτυακό περιεχόμενο και αφετέρου στην παροχή προσβάσιμων διαδικτυακών εφαρμογών προς όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμΕΑ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

“9.30- 10.00: Προσέλευση

10.00 - 10.40: Χαιρετισμοί - επίσημοι - Ευστάθιος Τριανταφύλλου, πρόεδρος του ΙΚΠΑ, εκπρόσωπος ΕΣΑμεΑ, εκπρόσωπος ΙΤΕ - ΙΠ

10.40 -11.00: “Παρουσίαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ”, Θεοχάρης Μιχαηλίδης, ΚτΠΑΕ

11.00-11.20: “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης του Πολίτη” Δήμος Ηρακλείου

11.20 -11.40: “Θέματα πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες με χρήση νοηματικής γλώσσας”

Δρ. Ελένη Ευθυμίου, Ινστιτουτο Επεξεργασίας του Λόγου

11.40-12.00: “Καθολική πρόσβαση στις τεχνολογίες και υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας”

Δρ. Margherita Anotona, Κέντρο Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, ΙΤΕ - ΙΠ

12.00 - 12.20: Διάλειμμα - Καφέ

12.20 -12.40: “Επισκόπηση και αποτελέσματα του έργου” Γεώργιος Μαργέρης, ΙΤΕ - ΙΠ

12.40 - 13.00: “Σχεδίαση προσβάσιμων διαδικτυακών τόπων” Σταυρούλα Ντοά, ΙΤΕ -ΙΠ

13.20-13.40: “Η τήρηση του κριτηρίου της προσβασιμότητας, η υλοποιηση του έργου ολοκληρωμένες προσβάσιμες υπηρεσίες για ΑμΕΑ” Ιωάννης Μπασδέκης, ΙΤΕ - ΙΠ

13.40-14.00: Ερωτήσεις & συζήτηση

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων θα υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική.