Το Συνέδριο των Όπου Γης Κρητών πραγματοποιείται από τις 20 ως τις 23 Αυγούστου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι.

Το Συνέδριο αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Στους στόχους του περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανάπτυξης της Κρήτης, η εξοικείωση με τα προβλήματά της, η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους, η δημιουργία μιας αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ της Κρήτης και κέντρων αποδήμων ανά τον κόσμο, ο συντονισμός της δράσης των κρητικών νεολαιών και η διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης του νησιού.

Στην οργανωτική επιτροπή μετέχουν η Περιφέρεια και η Εκκλησία της Κρήτης, οι Νομάρχες της Κρήτης, οι Δήμαρχοι των πρωτευουσών των νομών και οι Πρόεδροι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων των Νομών, οι Παγκρήτιες Αττικής, Μακεδονίας, Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας, Γερμανίας, Κύπρου, Νοτιοτέρας Αφρικής, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, οι Ομοσπονδίες Κρητικών Σωματείων Αττικής, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και οι Φοιτητικές Ενώσεις Κρητών.

Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης.