Του Κώστα Μπογδανίδη
Χωροταξική οργάνωση, πολεοδομικά σχέδια και χρήσεις γης αποκτούν 7 δήμοι του νομού με τις μελέτες Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που ετοιμάζονται. Ήδη σήμερα θα παρουσιαστούν οι πρώτες 4 και ακολουθούν άλλες 3 με στόχο κάποια στιγμή να εναρμονιστούν όλοι οι δήμοι.
Η Β1’ Φάση των μελετών Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) των Δήμων Γουβών, Βιάννου, Κρουσώνα και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Τυμπακίου παρουσιάζεται σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Καταστήματος Ηρακλείου και αναμένεται να ακολουθήσουν οι σχετικές εγκρίσεις από την Περιφέρεια Κρήτης με τη διαδικασία που προβλέπεται.Ανάλογες μελέτες γίνονται για τις Αρχάνες, την Επισκοπή και τον Καζαντζάκη με στόχο κάποια στιγμή να γίνει εναρμόνιση και να μην κάνει ο κάθε δήμος τα δικά του είτε αυτό αφορά τα βιοτεχνικά πάρκα, είτε τις ζώνες χονδρεμπορίου, είτε τις άλλες χρήσεις γης. Και τελικά να μην γίνεται τίποτα…
Όσον αφορά πάντως την μελέτη για την πρώην βάση των Γουρνών δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σε σχέση με τα συμφωνηθέντα μεταξύ δήμου γουβών, ΚΕΔ και νομαρχίας και οι χρήσεις που προβλέπονται εκεί θα είναι ήπιες: θα αφορούν το πράσινο, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση όπως έχει ζητήσει η τοπική κοινωνία.
Να σημειώσουμε ότι τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του Ν-2508/97, αφορούν στη ρύθμιση των πόλεων των οικισμών , αλλά, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στον Ν-1337/83, καλύπτουν μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά κανόνα, συμπίπτει με τα όρια της νέας πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (νέου Δήμου).
Ειδικότερα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία αποτελούν νέο εργαλείο σχεδιασμού του Ν-2508/97, είναι -όπως δηλώνει ο τίτλος τους- τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης των "Ανοιχτών Πόλεων", αποτελούν με άλλα λόγια τα ΓΠΣ του μη αστικού χώρου εφ' όσον οι αντίστοιχοι οικισμοί είναι όλοι μικρότεροι των 2000 κατοίκων.
Με βάση τα νέα αυτά στοιχεία του Ν-2508/97 επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικισμών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνες να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό χώρο.
Οι μικροί οικισμοί, των οποίων μέχρι σήμερα η ρύθμιση γινόταν μεμονωμένα, χωρίς να είναι απόρροια γενικότερου σχεδιασμού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα, είτε μιας μεγαλύτερης πόλης, είτε ενός πλέγματος μικρών οικισμών, και κατ' αυτόν τον τρόπο η οικιστική τους οργάνωση εναρμονίζεται με τους γενικώτερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Από αυτά προκύπτει ότι τα νέα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ συνιστούν κατ' ουσίαν τοπικά χωροταξικά, εφόσον ρυθμίζουν συγχρόνως και την εντός και την εκτός σχεδίου περιοχή των νέων διευρυμένων Δήμων, παρέχοντας το πλαίσιο για τη χωρική τους οργάνωση.
Η παρουσίαση των σημερινών μελετών στη Νομαρχία θα γίνει με την ακόλουθη σειρά:
ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Γουβών: 8:30 – 9:30 π.μ.
Γ.Π.Σ. Δήμου Τυμπακίου: 9:45 – 10:45 π.μ.
ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Βιάννου: 11:00 – 12:00 π.μ.
ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κρουσώνα: 12:15 – 13:15 μ.μ.