Χίλιοι οκτακόσιοι ελαιοπαραγωγοί σε σύνολο 7.000 δικαιούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη η ελαιοκαλλιέργεια του νομού Ηρακλείου από τον πρωτοφανή παγετό του 2004.