-Aalberts J., «Ο Μανόλης Σκλάβος και ο σεισμός του 1508», «Κρητικά Χρονικά», τ. ΚΗ΄-ΚΘ΄, 1988-1989
-Αλεξίου Στ., «Το Κάστρο της Κρήτης και η ζωή του», «Κρητικά Χρονικά», τ. 19, 1965
-Αλεξίου Στ., «Το Δουκικόν Ανάκτορον του Χάνδακος», «Κρητικά Χρονικά», τ. ΙΔ΄, 1960
-Ανδριώτης Ν., «Πληθυσμός και οικισμοί της Ανατολικής Κρήτης (16ος-19ος αι.)», Ηράκλειο 2006, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
-Vacalopoulos C., “Quelques informations statistiques sur la Crete avant et arpes la revolution de 1821”, Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Γ΄, 1976.
-Βασιλάκης Α., «Κρήτη», 2008
-Βιάζης Σπ. Δε, «Μέγας εν Κρήτη σεισμός κατά το 1629», «Παρνασσός», τ. 16, 1893
-Bothner H., “Kreta in Vergangenheit und Gegenwart”, Leipzing 1899
-Cornelius Fl., “Creta Sacra”, vol. 2, Venetiis 1755
-Gerola G., “Monumenti Veneti nellʼ isola di Creta”, vol. 1,2,4, Venezia 1905, 1908, 1932
-Gerola G., «Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (Εκκλησίες)», μετάφραση Στέργιος Γ. Σπανάκης, εκδ. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη-Σύνδεσμος ΤΕΔΚ Κρήτης, 1993
-Γιανναράκης ή Γιάνναρης Α., «Άσματα Κρητικά», 1876
-Γιάνναρης Α. «Περί Ερωτοκρίτου και του ποιητού αυτού», εν Αθήναις 1889
-Γόντικα Δ., μετάφραση – επιμέλεια, R. Pashley «Ταξίδια στην Κρήτη», δύο τόμοι, Ηράκλειον 1991, Δήμος Ηρακλείου, Βικελαία Βιβλιοθήκη (πρώτη έκδοση 1837)
-Δετοράκης Θ., «Γεωργίου Νικολετάκη, χρονικά σημειώματα», «Κρητολογία», Ηράκλειον 1977
-Δουλγεράκης Μ., «Επιστροφή στο Μεγάλο Κάστρο», Ηράκλειο 1998
-Δρακόπουλος Γ., Φυτρολάκης Ν., Δελήμπασης Ν., Μακρόπουλος Κ., «Ο σεισμοτεκτονικός χάρτης της Κρήτης», Αθήνα 1983
-Δράκος Α., Στείρος Σ., «Ο σεισμός του 365 μ.Χ., από το θρύλο στην προσομοίωση», «Δελτίο της Γεωλογικής Εταιρείας», 2001
-Evans A., “The Palace of Minos at Cnossos”, vol. II, 1964
-Ζαμπελίου και Κριτοβουλίδου, «Ιστορία των Επαναστάσεων της Κρήτης», συμπληρωθείσα υπό του Ι. Κονδυλάκη, Αθήναι 1893
-Ζαμπέλιος Σπ., «Ιστορικά σκηνογραφήματα», «Πανδώρα», τ. ΙΑ΄, Αθήνησιν 1861
-Ζουδιανός Ν., «Ιστορία της Κρήτης επί Ενετοκρατίας », τ. Αʼ, Αθήναι 1960
-Κομίνης Αθ., «Νέα μαρτυρία περί του εν έτει 1595 σεισμού του Χάνδακος», Πεπραγμένα Β΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ.3, 1968
-Κρητικός Ν., «Περί της σεισμικότητος των Κυκλάδων και της Κρήτης», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1926
-Κονιδάρης Γ., «Αι Επισκοπαί της Κρήτης μέχρι και του Ι΄ αιώνος», «Κρητικά Χρονικά», τ. Ζʼ, 1953
-Κριάρης Π., «Ιστορία της Κρήτης από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθʼ ημάς χρόνων», τ. Α΄, Β΄, Γ΄, εν Αθήναις 1930, 1931, 1935
-Κριάρης Α., «Κρητικά δημοτικά τραγούδια», Τρίτη έκδοση
-Λάμπρος Σπ., «Ενθυμήσεων, ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη», «Νέος Ελληνομνήμων», τ. 7, Αθήνησιν 1914
-Λάμπρος Σπ., «Ποιημάτιον περί του εν έτει 1508 σεισμού της Κρήτης», «Νέος Ελληνομνήμων», τ. 11, Αθήνησιν 1910
-Morgan G., “The Canea earthquake of 1595”, «Κρητικά Χρονικά», τ.Θ΄, 1955
-Μανούσακας Μ., «Ιωάννου Πλουσιαδηνού εγκύκλιος επιστολή προς τους ιερείς του Χάνδακος», «Κρητικά Χρονικά», τ. ΙΑ΄, 1957
-Μαρινάτος Σπ., «Αμνισός το επίνειον του Μίνωος», «Κρητικαί Μελέται», τ. Α΄, 1933
-Μαρινάτος Σπ., «Θηραϊκή τέφρα εν Κρήτη», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1966
-Μαστροδημήτρης Π., «Ο σεισμός της Κρήτης (1508) και ο Μάρκος Μουσούρος», «Θησαυρίσματα», τ.7, Βενετία 1970
-«Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», ιδρυτής Παύλος Δρανδάκης, τ. 14, 1933
-Μουρέλλος Ι., «Ιστορία της Κρήτης», τ. 1,3, Ηράκλειον 1932, 1934
-Μπουνιαλής Μαρίνος Τζάνε, «Ο Κρητικός Πόλεμος 1645-1669», επιμέλεια Στυλιανός Αλεξίου, Μάρθα Αποσκίτη, Στιγμή, 1995
-Νικολάου Γ., Πεπονάκης Μ., έκδοση, μετάφραση, εισαγωγή σχόλια, Ph. De Bonneval, M. Dumas, «Αναγνώριση της νήσου Κρήτης. Μια ανέκδοτη μυστική έκθεση του 1783», Ρέθυμνο 2000, εκδ. Μίτος
-Ξανθουδίδης Στ., «Η Ενετοκρατία εν Κρήτη και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών», επιμέλεια Ι. Καλιτσουνάκη, Athen 1939
-Ξανθουδίδης Στ., «Χάνδαξ – Ηράκλειον, ιστορικά σημειώματα», και συμπληρωματικαί σημειώσεις Στ. Αλεξίου, Ηράκλειον 1964
-Pendlebury J., «Οδηγός Κνωσού» με πρόλογο του sir Artur Evans, μετάφραση Ν. Πλάτωνος, έκδοση Ανδρέα Καλοκαιρινού, Ηράκλειο 1950
-Παναγιωτάκης Γ., «Το Ηράκλειο και η Νομαρχία του», Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, 2005
-Παπαδοπετράκης Γρ., «Ιστορία της ιεράς μονής της Αγ. Τριάδος», «Κρητικά Χρονικά», τ. Κʼ, 1966
-Παπαζάχος Β, Παπαζάχου Κ., «Οι σεισμοί της Ελλάδας», γʼ έκδοση, Θεσσαλονίκη 2003
-Παρλαμάς Μ., «Ιστορικά και Βιογραφικά Σημειώματα του Στεφ. Νικολαΐδου», «Κρητικά Χρονικά», τ. Γʼ, 1949
-Παρλαμάς Μ., «Το Ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», «Κρητικά Χρονικά», τ. Α΄, 1947
-«Περί σεισμών», «Νέα Πανδώρα», τ. 6, 1855
-Πετράκις Ε., «Ο Άγιος Γεώργιος ο Απανωσήφης», «Κρητικά Χρονικά», τ. Ι, 1956
-Πλατάκης Ελ., «Οι σεισμοί της Κρήτης από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθʼ ημάς χρόνων», «Κρητικά Χρονικά», τ. 4, 1950
-Πλάτων Ν., «Επίμετρον επί του ποιηματίου του σεισμού της Κρήτης», «Κρητικά Χρονικά», τ.4, 1950
-Πρακτικίδης Ζ., «Χωρογραφία της Κρήτης συνταχθείσα τω 1818», επιμέλεια Ν. Σταυρινίδης, Ηράκλειο 1983 ( πρώτη έκδοση εν Ερμουπόλει Σύρου, 1900)
-Schmidt J., «Περί σεισμών», «Πανδώρα», τ. 21, 1871
-«Σεισμοί εν Ελλάδι», «Εστία», τ. 22, 1886
-Σιμόπουλος Κ., «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 333 μ.Χ., 1700», Αθήνα 1972
-Σκλάβος Μ., «Η συμφορά της Κρήτης εν ης γέγονεν του μεγάλου σεισμού 1508», Lipsiae 1874
-Σπανάκης Στ., «Η έκθεση του Γεν. Προβλεπτή Isepo Civran», «Κρητικά Χρονικά», τ. ΚΑ΄, 1969
-Σπανάκης Στ., «Η οικογένεια των Καλοκαιρινών της Κρήτης», «Κρητικά Χρονικά», τ. ΙΔ΄, 1960
-Σπυριδάκης Γ., «Κρητικά σημειώματα», «Κρητικά Χρονικά», τ.Ζʼ, 1953
-Σταυράκης Ν., «Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης», Αθήναι 1890
-Σταυρινίδης Ν., «Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων», τ. Δ΄, Ηράκλειον 1984
-Σταυρινίδης Ν., «Μιχάλης Βλάχος, ο τελευταίος χαΐνης και το τραγικό τέλος του», Ηράκλειο 1980
-«Το Ηράκλειον και ο νομός του», έκδοσις νομαρχίας Ηρακλείου, 1973
-Τζομπανάκη Χρ., «Θαλασσινή Τριλογία του Χάνδακα», Ηράκλειο 1997, εκδ. Δετοράκης
-Τζομπανάκη Χρ., «Το Ηράκλειο εντός των τειχών», Ηράκλειο 2000
-Τζομπανάκη Χρ., «Χάνδακας, η πόλη και Τείχη», Ε.Κ.Ι..Μ., Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1996.
-Τρουλλινός Μ., «Ιστορία του πολέμου των Τούρκων κατά των Ενετών προς κατάκτησιν της Κρήτης», Εν Ρεθύμνη 1900
-Τσικνάκης Κ., «Δύο ανέκδοτες ενθυμήσεις για το σεισμό του 1629 στην Κρήτη», «Κρητικά Χρονικά», τ. ΚΗ΄-ΚΘ΄, 1988-1989
-Τωμαδάκης Ν., «Το τραγούδι της Φιαγκούσας», «Νεοελληνικόν Αρχείον», τ. Αʼ, 1935
-Τωμαδάκης Ν., «Η εν Ακρωτηρίω Μελέχα Κρήτης μονή της αγίας Τριάδος», «Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», έτος Θ΄, 1932
-Ψιλάκης Β., «Ιστορία της Κρήτης από της απωτάτης αρχαιότητος μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων», τ. 2,3, Εν Χανίοις 1909
Άλλες πηγές
-Πεπραγμένα Διεθνών Κρητολογικών Συνεδρίων
-Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών της 27ης Μαΐου 1926 και της 19ης Μαΐου 1966
-Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου

Αρχεία εφημερίδων
Κρήτης
Αρχείο εφημερίδας «Πατρίς»
«Ανόρθωσις», 1926, 1928, 1935, 1940
«Δράσις», 1953
«Ελευθέρα Σκέψις», 1930
«Ελεύθερος Τύπος», 1947
«Η Ίδη», 1935, 1947, 1948, 1952, 1953
«Κρητικά Νέα», 1940
«Μίνως», 1887
«Νέα Εβδομάς»,1886, 1887, 1888
«Νέα Εφημερίς», 1926,
«Νέα Χρονικά», 1948
«Κρήτη» Χανίων, 1879

Αθηνών
«Αιών», 1885
«Ελευθερία», 1956
«Εμπρός», 1926, 1953
«Η Καθημερινή», 1935
«Ριζοσπάστης», 1926
«Σκρίπ», 1894
«Κνωσός», κρητικό περιοδικό, 1962, 1964

Ιστορικά – επιστημονικά περιοδικά
«Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών»,
«Εστία»
«Δελτίο της Γεωλογικής Εταιρείας»,
«Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος»
«Κρητικά Χρονικά»
«Κρητικαί Μελέται»
«Νέα Πανδώρα»
«Νεοελληνικόν Αρχείον»
«Νέος Ελληνομνήμων»
«Πανδώρα»
«Παρνασσός»

Φωτογραφίες – εικόνες
Από τις εφημερίδες, τα περιοδικά και τα βιβλία, τα οποία αναφέρομε παραπάνω, καθώς και το αρχείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης (σε κάθε δημοσιευμένη εικόνα αναφέρεται η προέλευση, εφόσον είναι γνωστή).

Αρχεία
- Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, από τα τμήματα αρχείων, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, φωτογραφιών, οπτικοακουστικού υλικού, της οποίας προήλθε το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.
- Βρετανική Βιβλιοθήκη
- Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου
- Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Kρήτης
-Bιβλιοθήκη TEE/TAK

Η εικόνα στο «σαλόνι»
Ο χάρτης της Κρήτης και η «τοποθέτηση» των μεγάλων σεισμών ανά χρονολογία και θέση, που δημοσιεύεται στις σελίδες 48-49, είναι δημιουργία του διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δρος Γιώργου Σταυρακάκη, ειδικά για την έκδοση «Οι σεισμοί εν Κρήτη». Συνοδεύει δε το κείμενό του κ Σταυρακάκη «Η σεισμική ιστορία της Κρήτης».