Εντυπωσιασμένος από τα επιτεύγματα του ΙΤΕ εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, στο πλαίσιο της 73ης ΔΕΘ, επισκέφτηκε το περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου τον υποδέχτηκε το «ρομπότ ξεναγός» του Ινστιτούτου Πληροφορικής.