Την πρόσληψη 1.220 αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας το περασμένο Σάββατο. Πρόκειται για τη βʼ φάση διορισμών προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2008-2009.

Αναλυτικά διορίζονται 803 Δάσκαλοι και 417 Νηπιαγωγοί. Απʼ αυτούς προσλαμβάνονται στο νομό Ηρακλείου 18 νηπιαγωγοί και 50 δάσκαλοι.

Οι διοριζόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από σήμερα έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.