Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας Κρήτης προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Μαρτίου.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω μορφή:

Πρόεδρος: π’ Εμμανουήλ Ανδριανάκης

Αντιπρόεδρος: π’ Αντώνιος Σαπουνάκης

Γ. γραμματέας: π’ Ιωάννης Μπρίμης

Ειδ. γραμματέας: π’ Ανδρέας Καλιοντζάκης

Ταμίας: π’ Ζαχαρίας Αδαμάκης

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: π’ Σπυρίδων Κουτσαφτάκης

Μέλη: π’ Εμμανουήλ Βαμιεδάκης, π’ Μιχαήλ Λίτινας, π’ Κωνσταντίνος Ψυλλάκης.