Αρκετά αισιόδοξοι αναφορικά με τη δημιουργία υδρομαστευτικής στοάς στην περιοχή του Αλμυρού, εμφανίστηκαν χθες οι μελετητές του Αλμυρού. Ο τέως καθηγητής εφαρμοσμένης Γεωλογίας Διονύσιος Μονόπωλης, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της μελέτης που συνυπογράφει με τον καθηγητή Μ. Κλειδόπουλο επεσήμαναν ότι μπορεί πλέον ο Αλμυρός να δώσει τη λύση.

Με βάση την μελέτη των δύο καθηγητών, η δημιουργία υδρομαστευτικής στοάς σε ασφαλή θέση γύρω από την περιοχή του Αλμυρού, θα μπορούσε να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας, αφού προβλέπει πως μετά την ολοκλήρωση της, πρόκειται να εξασφαλίζονται περίπου 250.000.000 κυβικά γλυκού νερού.Δομές - θέση

Τρεις είναι οι βασικές δομές που απαιτούνται για τη δημιουργία της υδρομαστευτικής στοάς.

α) Κεκλιμένη στοά προσπέλασης, η οποία προβλέπεται να έχει διάμετρο 6 μέτρων και κλίση μικρότερη του 12 %. Η συγκεκριμένη στοά θα είναι προσπελάσιμη, τόσο από το προσωπικό, όσο και από βαρέα οχήματα όπως γεωτρύπανα, εκσκαφείς και γερανοφόρα οχήματα.

β) Συλλεκτήριο πηγάδι και θάλαμο αντλιοστασίου. Το βάθος του πηγαδιού υπολογίζεται στα 25 με 30 μέτρα, ενώ η διάμετρος του πρόκειται να φτάνει τα 4 περίπου μέτρα.

Η διάμετρος του θαλάμου αντλιοστασίου, υπολογίζεται στα 6 μέτρα.

γ) Υποοριζόντια υδρομαστευτική στοά διαμέτρου 3 έως 4 μέτρων ελεύθερης ροής.

Δύο εναλλακτικές θέσεις προτείνονται από τους καθηγητές για την δημιουργία της υδρομαστευτικής στοάς.

Προτείνεται είτε η περιοχή δυτικά από το “Βουλισμένο Αλώνι” με είσοδο από το φαράγγι Κερής, είτε η περιοχή “Καμινιές” με προσπέλαση από υδατόρευμα μεταξύ Τυλίσου και Καβροχωρίου.Πλεονεκτήματα

Δώδεκα πλεονεκτήματα συνολικά αναφέρονται στην πρόταση των καθηγητών Μονόπωλη και Κλειδόπουλου αναφορικά με τη δημιουργία υδρομαστευτικής στοάς στην περιοχή Αλμυρού.

Σημαντικότερα από αυτά είναι η πολλαπλάσια απόδοση της στοάς σε σχέση με τις γεωτρήσεις και ο μειωμένος κίνδυνος υφαλμύρωσης των υδάτων.

Στα επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται σίγουρα ο αποτελεσματικός έλεγχος λειτουργίας της μονάδας, το κόστος κατασκευής είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με άλλες προτάσεις αξιοποίησης της πηγής, ενώ και το κόστος συντήρησης, είναι επίσης χαμηλό.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της υδρομαστευτικής στοάς είναι ότι υπάρχει σε αυτή δυνατότητα ελέγχου ενδεχόμενης ρύπανσης της από ανθρώπους, ενώ αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός πως στην περίπτωση που υπάρξει απόκλιση απόδοσης του έργου σε σχέση με τις θεωρητικές προβλέψεις, αυτή μπορεί να ανατραπεί με διορθωτικές ενέργειες.

Στα πλεονεκτήματα του έργου επίσης κατατάσσεται το ότι τόσο το αντλητικό συγκρότημα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός, όσο και τα λοιπά έργα υποδομής, βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ίδια περιοχή. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο από την κατασκευή του έργου, είναι ότι η υδρομαστευτική στοά μπορεί να επεκτείνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες.